Uudised

Eesti Muusikateaduse Seltsi ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse erialarühma Tartu päev ‒ Pärtlased 120!

Eesti Kirjandusmuuseum

20.04.2024

8.00 – buss Tallinnast Tartusse

10.30 – saabumine Eesti Kirjandusmuuseumisse, tervituskohv

Žanna Pärtlas 60

11.00 – Žanna Pärtlas - Seto leelo viisitüpoloogia: teoreetilised lähenemised ja koostamise põhimõtted

12.00 – Janika Oras - Kelle terts on suurem? Seto vanema laulmisstiili taaselustamine

12.30 – Andreas Kalkun - Hermann Julius Schmalz ja seto laulupärimus 

13.00 – lõuna

14.00 – Anu Schaper - Meder 375. Väitekirja tutvustus

Margus Pärtlas 60

15.00 – Margus Pärtlas - Kompositsioonilised strateegiad Eduard Tubina sonaadis sooloviiulile

15.30 – Katrin Aller - Haridusmaastike tõmbetuuled ja virvatulukesed

16.00 – Mart Humal - Elleri 3. klaverisonaadi II osa struktuurist

17.00 – vastuvõtt ja juubilaride õnnitlemine

18.00 – buss Tartust Tallinnasse

 

Loe edasi...

Eesti Muusikateaduse Seltsi Leichteri päev toimub sellel aastal 13. novembril algusega ​kell 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402.

Päevakord

16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek
17.00-18.00 - Dmitri Kartofelev, Liisi Raudväli. (TalTech, Küberneetika Instituut) Inimheliloomingu fraktaalsest geomeetriast.
18.00-18.30 - Anu Veenre (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Ühisautorsusest eesti kunstmuusikas Malera Kasuku klaveritrio näitel.
18.30-19.00 - Res Musica uue numbri esitlemine
19.00-... Kohvilaud

 
Loe edasi...

ETUKÜ AASTAKONVERENTS 

Muusikateater ja muusika teatris

Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga

 

R-L 10.–11. novembril 2023

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13

Orelisaal A404

 

REEDE

10.30 Tervituskohv 

11.00   Avasõnad. Modereerib Madli Pesti

Kristel Pappel Muusikateatri mõistest

11.40   Jüri Nael (online) Töö lauljatega Massenet’ ooperi „Tuhkatriinu“ lavastajana 

12.15   Aare Tool Mõtteid Eesti muusikateatri suundumustest

12.45   Piret Kruuspere Heli jälg mälumaastikul. Muusika ja heli eesti mäluteatris

13.15   Lõunapaus

14.15   Terminoloogia arutelu lühiettekannete põhjal (muusikaline kujundaja, helikujundaja, helikunstnik). Arutavad Kerri Kotta, Ardo Ran Varres, Mait Visnapuu, Hendrik Kaljujärv, Malle Maltis

15.45–16.15 Kohvipaus

16.15   Tatjana Kozlova-Johannes, heliteatriteose „söövitab. tuhk“ videosalvestise vaatamine

17.30   Vestlusring muusikateatri perspektiividest Helena Tulve dokumentaalse loodusooperi „Hundid“ („Wölfe“; 2022) ja  Kozlova-Johannese teose “söövitab.tuhk” (2022) põhjal: Tatjana Kozlova-JohannesHelena TulveLiis Kolle. Modereerib Kristel Pappel.

 

19.00 Vastuvõtt II korruse fuajees

20.15 võimalus vaadata „Macbethi“ (Ojasoo-Semper-Elts) videosalvestist A202 (Herzi tuba)

 

LAUPÄEV

Modereerib Riina Oruaas

10.00 Aurora Ruus Sealpool muusikat ja teatrit – kolmest Vanemuise ooperilavastusest

10.30   Hedi-Liis Toome Mis saab (sõna)teatrist, kus muusika asendab sõna?

11.00   Luule Epner Helimaastikud Lauri Lagle lavastustes (2012–2017) 

11.30   Anneli Saro Muusikalise komponeerimise printsiibid Lauri Lagle lavastustes (viimaste aastate põhjal)

12.00–12.30 Kohvipaus

Modereerib Hedi-Liis Toome

12.30   Maris Peters Muusika Shakespeare’i näidendites

13.00   Kerri Kotta Muusikateater Ojasoo-Semper-Eltsi „Macbethis“

13.30   Vestlusring: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper, Olari Elts, Kerri Kotta, Madli Pesti lavastusest „Macbeth“.

15.00 Anneli Saro lõppdiskussioon ja konverentsi kokkuvõte

Loe edasi...

ETUKÜ AASTAKONVERENTS „Muusikateater ja muusika teatris“

Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga

 

TOIMUMISAEG ja -KOHT

R–L 10–11. novembril 2023

EAMT Orelisaal A404

 

Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse 2023. aasta konverentsil “Muusikateater ja muusika teatris” võtame vaatluse alla muusikateatri ning muusikalise ja helikujunduse sõnateatris ja etenduskunstis. 

 

Muusika täidab teatris erinevaid rolle. See võib funktsioneerida etenduse strukturaalse alusena, kõiki teisi elemente allutava baastekstina (näiteks klassikaline numbriooper), kuid see võib olla ka kon-tekst ehk miski, mis olemasolevaga suhestub, seda ümber mõtestab või kommenteerib (näiteks muusika traditsioonilises sõnalavastuses). Lisaks sellele suureneb pidevalt žanriliselt hübriidsete teatrivormide hulk, milles muusika suhe teatri teiste elementidega pole üheselt määratletud ja võib olulisel määral varieeruda juba teatrilavastuse või lausa etenduse sees.

Erinevaid kunstiliike ühendava vormina on teatri areng mõjutatud ka kunstiliikide arengu seaduspärasustest. Sageli toimub erinevate kunstiliikide areng aga vastandlikes suundades, mis teeb just teatrist omalaadse konfliktse kohtumispaiga, kus esmapilgul võimatu saab võimalikuks. Muusikal on selliste konfliktide mahendamisel, võimendamisel või loomisel oluline osa.

Konverentsi eesmärgiks on muusika muutuvaid suhteid teatriga kaardistada võttes arvesse nii ajaloolisi, ühiskondlikke kui ka kultuurigeograafilisi külgi. Ootame muusikateatrit, sõnateatrit ja etenduskunsti puudutavaid ettekandeid ning julgustame teemasid käsitlema erinevatest metodoloogilistest vaatenurkadest.

 

Ootame ettekandeid järgnevatel teemadel:

Ooperi/muusikateatri roll ühiskonna muutumise taustal, ka ajaloolises vaates.

Ooper/muusikateater Eestis rahvusvahelises kontekstis: ideed ja lavastused. 

Libreto muusikateatri uurimisteemana.

Muusika ja heli funktsioon sõnateatris: näidendimuusikast helikujunduseni.

Muusikalise ja helikujunduse eripärast.

Muusika, heli, müra ja vaikuse vastastikused suhted hübriidses etenduskunstis.

Muusika ja teater. Kuidas nende suhteid uurida? (Metodoloogilised võimalused)

 

Kavas on ka vestlusringid, milles käsitletakse helikunsti, helikujunduse ja muusikalise kujunduse terminoloogiat, samuti Tatjana Kozlova-Johannese heliteatritükki „söövitab.tuhk“ (libreto ja lavastus Liis Kolle) ja Helena Tulve dokumentaalset loodusooperit „Hundid“ („Wölfe“; libreto ja lavastus Nina Gühlstorff) ning Ojasoo-Semperi-Eltsi “Macbethi”.

 

Palume oma osalemissoovist teatada ja saata oma ettekande pealkiri hiljemalt 10. augustiks 2023 aadressil kristel.pappel@eamt.ee. Osaleda soovijaga võetakse ühendust 14. augustiks.

Ettekannete abstrakte ootame 1. oktoobriks.

 

Korraldustoimkond: Kristel Pappel, Kerri Kotta, Madli Pesti

Loe edasi...

Kolmapäeval, 31. mail algusega kell 12.00 toimub EMTA kooriauditooriumis kolmas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikauuringute kevadkonverents.

Ettekandeid peavad erinevate koolide ja ülikoolide õppurid keskastmest doktorantideni välja, samuti teadurid. Käsitletakse kõige erinevamaid muusikaprobleeme ning kokku saavad muusikalugu, muusikapsühholoogia ja -sotsioloogia, muusikateooria, soouuringud muusikas, popmuusikauuringud, muusikaharidus jpm. Samuti leiab konverentsilt posterettekanded.
 
Rohkem infot:
Loe edasi...

Dekadentsikonverents
28. aprill 2023

4.–6. mail 2023 toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli konverents „Dekadents eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“.

Konverents toob kokku poolsada eri valdkonna uurijat, kes analüüsivad dekadentsi muutlikke ja kohati vastuolulisi tähendusi eri kunstiliikides ja ajajärkudel, muuhulgas uuritakse eesti ja soome dekadentsi vahelisi põimumisi. Konverentsi peaesinejad on Tiina Abel ja Marja Lahelma (kunst), Kerri Kotta (muusika), Daniele Monticelli (tõlge) ja Jaan Undusk (kirjandus).

Kõik konverentsi päevad lõppevad kultuuriprogrammiga. 4. mai õhtul kõlab Eesti Teaduste Akadeemia saalis dekadentlik ja modernistlik saksofonimuusika: Claude Debussy, Jean Sibeliuse, Paul Hindemithi ja Eduard Tubina loomingut esitavad Joonatan Rautiola ja Uku Gross, klaveril Johan Randvere. 5. mai õhtul arutlevad Eesti Kunstiakadeemias Eero Epner, Rainer Sarnet, Marianne Kõrver ja Juhan Ulfsak dekadentliku esteetika üle filmikunstis ja teatris. Konverentsi lõpetab Nietzsche-tõlkijate vestlusring Tallinna Ülikoolis, kus Leo Luksi juhatamisel kõnelevad Nietzsche filosoofia eestindamisest Jaan Undusk, Andres Luure, Jaanus Sooväli, Ahto Lobjakas, Henri Otsing, Egle Erik ja Märt Põder.

Konverents toimub kolmes paigas: 4. mail Eesti Teaduste Akadeemias, 5. mail Eesti Kunstiakadeemias ja 6. mail Tallinna Ülikoolis. Kava ja registreerumine: https://dekadents.utkk.ee/konverentsi-dekadents-eesti-kultuuris-tolge-ja-tolgendus-kava/.

Loe edasi...

Res Musica - artiklikutse
19. aprill 2023

Res Musica 16 otsib kaastöid

Kutsume esitama kaastöid Eesti Muusikateaduse Seltsi ning Eesti Muusika- ning Teatriakadeemia muusikauuringute ja -korralduse osakonna aastaraamatusse Res Musica.

16. aastaraamat keskendub popmuusika ja -kultuuri rollile indiviidide ja kogukondade elus. Eriti on oodatud artiklid, mis vaatlevad subkultuursuse tähendust ja subkultuurset kuuluvust 21. sajandil ning keskenduvad n-ö varjus ajalugudele. 

Ootame keskmiselt 6000–8000 sõna pikkuseid artikleid nii eesti kui ka inglise keeles, samuti on teretulnud teadlaste ja praktikute koostööd.

Palume saata kuni 300 sõna pikkused abstraktid 20. juuniks 2023 aadressil brigitta.davidjants@eamt.ee. Artiklite tähtaeg on 31. jaanuar 2024.

Res Musica on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav väljaanne (ETISe klassifikaator 1.1.), mille esimene number ilmus 2009. aasta sügisel. 16. numbri koostab Brigitta Davidjants.

Res Musica on indekseeritud järgmistes andmebaasides:
Scopus (Elsevier)
RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
EBSCO (Academic Search)

 

Loe edasi...

15.04.2023 toimus Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse õppesuuna Tartu päev. Täname ettekannete autoreid ja ka kõiki teisi, kes päeva toimumisse panustasid.

Toomas_Siitan_Tartu_päev_2023

Anu_Kolar_Tartu_päev_2023

Mart_Humal_Tartu_päev_2023

Mimi_Daitz_Tartu_päev_2023

Mimi_Daitz_Tartu_päev_2023_1

Vestlus Mimi Daitziga

 

Loe edasi...

KONVERENTSIKUTSE

Muusikauuringute kevadkonverents: diskussioonid ja dialoogid

Kas armastad muusikast mõelda ning soovid oma silmaringi laiendada? Sel juhul kutsume Sind kolmandale muusikauuringute kevadkonverentsile, mis toimub 31. mail 2023 kell 14.30 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Muusikauuringud on mitmekesine valdkond, mille vastu tunnevad lisaks muusikateadlastele huvi ka teised muusikahuvilised. Sageli juurdlevad muusikaliste probleemide üle näiteks kontserdikülastajad ja harrastusmuusikud, aga ka esmapilgul muusikakaugete erialade inimesed. Konverentsile ootame kõiki, kes on oma teadustöös või uurimisprojektis käsitlenud muusikat. Oodatud on ka ettekanded pooleliolevatest uuringutest.

Saada meile kuni ühe lehekülje pikkune suulise või posterettekande abstrakt ja lühike biograafia 3. maiks meiliaadressile muusikateadus@eamt.ee. Osalemisotsuse saadame 10. maiks.

Kontakt

Greta-Liisa Aro, gretaliisaaro@gmail.com

Brigitta Davidjants, brigitta.davidjants@eamt.ee

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Muusikauuringute ja -korralduse osakond

www.eamt.ee

Loe edasi...

Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse õppesuuna Tartu Päev - Rudolf Tobias 150

15.04.2023

Heino Elleri Muusikakooli Elleri saal

2023. aastal möödub 150 aastat Rudolf Tobiase sünnist. Tobias on üks keskseid rahvusliku heliloomingu ja muusikakultuuri tekkimisega seotud figuure ja sellisena oluline eesti tsiviliseeritud rahvuse kujunemise loos. Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päeval käsitletakse Tobiase rolli nii muusikuna kui ka laiemas üldkultuurilises ja filosoofilises plaanis.


EMTSi Tartu päeva provisoorne kava

8.00-10.30 - buss Tallinnast Tartusse

10.30-11.00 - hommikukohv

11.00-12.00 - Eesti kirjanduslik dekadents, A.H.Tammsaare ja nietzschelik dionüüsilisus (Mirjam Hinrikus)

12.00-12.30 - Heroiline melodeklamatsioon ja Põhjala romantiline rahvuslus 19. sajandi ja 20. sajandi alguse muusikas. Rudolf Tobiase melodraamad „Kalevipoja unenägu” ja „Kalevipoja epiloog” (Aare Tool)

12.30-13.00 -  „Eesti kunst on spekulatsioon, mis 100 % dividendisid annab!“ Rudolf Tobiase roll Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaviiside kogumisel (Janika Oras ja Taive Särg)

13.00-14.00 - lõuna

14.00-14.30 - Tobiase “Joona” erinevatest redaktsioonidest (Mai Simson) slaidid

14.30-15.00 - Rudolf Tobias ja Johannes Hiob: kirikumuusika uuendamise ideed (Anu Kõlar ja Toomas Siitan)

15:00-15:30 - Ühe kavalehe kommentaariks (Mart Humal)

15.30-16.00 - kohvilaud

16.00-17.00 - ümarlaud

17.00-17.30 - Mimi Daitz’i Tormise raamatu täiendatud trüki esitlus (Jaan Ross, Pärtel Lippus ja Mimi Daitz (videosilla kaudu))

17.30-18.30 - lõpetamine (kohv ja vein)

18.30-21.00 - buss Tartust Tallinnasse

Loe edasi...

EMTSi Leichteri päev toimub sellel aastal 31. oktoobril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A-402

Leichteri päeva kava

16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek

 Koosoleku protokoll on kättesaadav siit.

 - ülevaade seltsi tegevusest 2021-2022 (Kerri Kotta)

 - ülevaade seltsi finantstegevusest 2021-2022 (Kerri Kotta ja revisjonikomisjon)

 - seltsi 2021-2022 majandusaasta aruande kinnitamine

 - kohapeal tõstatatud küsimused

17.00-19.00 Ettekandekoosolek muusikaloo õpetamisest Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias)

17.00-17.30 Maris Kirme - "Karl Leichter - Tallinna Riikliku Konservatooriumi avarapilguline ja karismaatiline muusikaajaloo õppejõud"

17.30-18.00 Raili Sule - "Leo Normet - mitme põlvkonna suunaja ja ühendaja"

18.00-18.30 Meeta Morozov - "Aurora Semper ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse eriala kujunemislugu aastatel 1944-1950"

18.30-19.00 Aare Tool - "Muusikud polemiseerivad - Johannes Jürisson 100"

19.00-19.15 EMTSi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse eriala aastaraamatu "Res Musica" uue numbri esitlemine

19.15 Kohvilaud

Loe edasi...

23. märtsil toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev, mis oli pühendatud akadeemik Jaan Rossi 65. juubelile. Ettekanded pidasid Jane Ginsborg, Pärtel Lippus, Allan Vurma, Irina Belobrovsteva ja Tõnu-Andrus Tannberg. Päeva lõpetas Adorno vestlusring, milles osalesid juubilari kõrval Tarmo Jüristo, Indrek Ojam ja Mikko Lagerspetz. Vestlusringi juhtis Marju Raju.

Jaan Ross Tartu päev 2022

Tartu päeva ettekanded on kuulatavad siit ja siit ning Adorno vestlusring siit.

Loe edasi...

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)

Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev

Eesti Kirjandusmuuseum

23. aprill 2022

Üritusest tehakse ka zoomi ülekanne, millele pääseb ligi siit: https://eamt-ee.zoom.us/j/91486993187?pwd=S2YyTjRQU2d6bVNXajIzNHlXRGZRdz09

PÄEVAKAVA

8.00 Buss Tallinnast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia juurest (kontakt Äli-Ann Klooren, aliann.klooren@gmail.com
10.30-11.00 saabumine Tartusse kirjandusmuuseumisse, tervituskohv

11.00-12.00 Jane Ginsborg (UK) "In celebration of Jaan Ross: Perspectives on ESCOM and Musicae Scientiae"
Jane Ginsborg on Royal Northern College of Music teadusdirektor ja sealse muusika-uuringute keskuse juht

12.00-12.30 Pärtel Lippus “Foneetika seminaridest Tartu Ülikoolis”
Pärtel Lippus on Tartu Ülikooli eesti foneetika kaasprofessor

12.30-13.00 Allan Vurma “Jaan Ross - juhendaja ja kolleeg”
Allan Vurma on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapsühholoogia professor

13.00-13.15 kohvipaus

13.15-13.45 Irina Belobrovtseva "Täies vastavuses Murphy seadusele: Jaan Ross ilukirjanduse tõlkijana"
Irina Belobrovtseva on Tallinna Ülikooli slaavi keelte ja kirjanduse professor

13.45-14.15 Tõnu-Andrus Tannberg „Seda džassi on vaja kõvasti liistu peale tõmmata, et temast nõukogude džäss saaks“. Arhiivipudemeid muusikaelu parteilisest ohjamisest 1946. aasta septembris
Tõnu-Andrus Tannberg on akadeemik ja Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor

14.15-15.15 lõuna
15.15-16.00 ekskursioon kirjandusmuuseumis

16.00-17.30 Vestlusring “Kelle südames leidub koht Adornole?”. Osalevad Jaan Ross, Tarmo Jüristo, Indrek Ojam ja Mikko Lagerspetz. Vestlusringi juhib Marju Raju
Mikko Lagerspetz on Turu rootsi ülikooli sotsioloogiaprofessor
Indrek Ojam on Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ja kultuuriteaduste doktorant
Tarmo Jüristo on ühiskonnateadlane, kolumnist ja SA Liberaalne Kodanik (SALK) juht
Marju Raju on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikapsühholoogia teadur
Vestlusring on osa Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli avatud kursusest “Kuidas kõnetab Adorno “Uue muusika filosoofia” meid täna”. Jaan Ross tõlkis selle Adorno teose eesti keelde 2020. aastal.

17.30-18.00 lõpetamine
Buss Tallinnasse

EMTSi Tartu päev on pühendatud akadeemik Jaan Rossi 65. juubelile ning sellel peetakse ettekanded, mis peegeldavad Jaan Rossi teaduslikke ja loomingulisi tegevusvaldkondi. Sünnipäevalaps palub lilli mitte tuua. Lillede ostuks mõeldud raha annetage palun Ukraina heaks: https://slava.ee/soovid-aidata/

Loe edasi...

Dr. Yannis Rammose töötuba-meistriklass

„Schenkeri analüüsimeetodi rakendusvõimalused interpretatsioonipedagoogikas“

Reedel 25.03. kell 13:00 – 16:00 toimub Orelisaalis Lausanne´i Polütehnilise Instituudi  digitaalse ja kognitiivse muusikateaduse labori järel-doktorantuuri teaduri, pianist Yannis Rammose interdistsiplinaarne töötuba-meistriklass

„Schenkeri analüüsimeetodi rakendusvõimalused interpretatsioonipedagoogikas.“

Austria päritolu Heinrich Schenker (1868 – 1935) oli üks 20. sajandi tähtsamaid muusikateadlasi ning tema analüütilised teooriad mõjutasid suurt osa sajandi teise poole Euroopa ja Ameerika muusikateadusest. Vähem on aga tähelepanu saanud Schenkeri põhjaliku metoodika ning analüütiliste võtete väärtus praktilises musitseerimises ning interpretatsiooniõppes. Dr. Rammose töötuba keskendub just nimelt teooria ja praktika kokkupuutepunktidele, ning püüab jõuda teoreetilise mõistmise, muusikalise intuitsiooni ning tehniliste oskuste omalaadse sünteesini. Kuulama on oodatud nii muusika interpretatsiooni, interpretatsioonipedagoogika, kui ka muusikateaduse üliõpilased, samuti ka doktorandid ja tegevpedagoogid. Töötoas osalevad pianistid Karolin Sigus, Nariman Amiraslanov ja Olga Oja.

Loe edasi...EMTSi Leichteri päev toimub 29. novembril algusega kell 16.15 virtuaalselt.

Koosoleku link: https://eamt-ee.zoom.us/j/94313301034

Leichteri päeva kava

16.15-17.00 EMTSi aastakoosolek. Eelmise tegevusaasta tegevus- ja finantsaruande esitamine ja kinnitamine. Jooksvad küsimused.

17.00-18.00 Eerik Jõksi ettekanne eesti keelerütmi ja koraaliviiside rütmi seostest.

18.00-... Kerri Kotta esitleb EMTSi ja EMTA muusikateadusliku aastaraamatu Res Musica 13. numbrit. Diskussioon. 

 

 

Loe edasi...

EMTSi Tartu päev toimub 17. aprillil 2021 virtuaalselt.

EMTSi Tartu päeva teema on Tartu ülikoolis töötanud Arthur von Oettingeni pärand ja mõju kaasaegsele muusikaanalüüsile.

 

KAVA

NB! Ettekannete teesid ja abstraktid on leitavad allpool.

 

10.45 - 11.00 virtuaalne kogunemine ja sissejuhatus

 

11.00 - 11.45 Mart Humal - Arthur von Oettingen ja harmooniline dualism

11.45 - 12.15 Aare Tool - Harmoonia analüüsi teisendusteoreetilised (uusriemanlikud) meetodid

12.15 - 12.45 Hans Gunter Lock - Oettingeni dualistlik süsteem ja kaasaegne mikrotonaalne kompositsiooniteooria

12.45 - 13.00 Toomas Siitan tutvustab lühidalt "Eesti muusikaloo" projekti sisu ja seisu.

13.00 - ... diskussioon ja lõpetamine

 

Tartu päeva link: https://zoom.us/j/93739325451

Loe edasi...

Andres Pung in memoriam
29. märts 2021

Lahkunud on EMTSi kauaaegne liige Andres Pung.

Andres Pung

Loe edasi...


Baltic Musics After the Post-Soviet, Amherst College, (Virtual) 21-23 January 2022

Deadline: 1 May 2021

“Baltic Musics After the Post-Soviet” is an international conference hosted virtually at the Center for Humanistic Inquiry at Amherst College (Massachusetts, USA) on 21-23 January 2022. The conference will bring together scholars and artists working in the Baltics (Estonia, Latvia, Lithuania, and areas connected by the Baltic Sea) and with Baltic musics to document and understand emerging worlds and narratives of Baltic music. The three-day event will focus on questions of creative and scholarly practice after the “post-Soviet”: What happens as processes of return, reunion, restoration, revival, and reconciliation characterizing “post-Soviet” life in the Baltics give way to new emergencies and urgencies? What happens as generations less impacted by the experience of Soviet occupation and coloniality create sounds and spaces beyond the “post-Soviet”? For Baltic musicians, musical publics, and scholars working to decolonize national culture, critically rethink ethnolinguistic and racialized identities in musical life, and make scenes and traditions sustainable, the certainty of the “post-Soviet” as “that which we no longer are” is also its limit—always once occupied, once colonized.

 

Loe edasi...

Eesti Muusikateaduse Seltsi järjekordne Tartu päev toimub 18. aprillil Tiigi seltsimaja suures saalis. Täpsem info tulekul
Loe edasi...

EMTSi Leichteri päev toimub tänavu 25. novembril algusega kell 16.15 EMTA kooriauditooriumis A402.

Loe edasi...

NB! Üritusele on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha siin. Tähtaeg on 25. märts!

 

 

150 aastat laulupeost ning 100 aastat eesti professionaalset muusikaharidust

Loe edasi...

Selle aasta EMTSi Tartu päev toimub 13. aprillil. Päeva teemaks on laulupidu ning eesti professionaalne muusikaharidus. Tartu päev näib sellel aastal kujunevat tõeliselt interdistsiplinaarseks, sest kõnelema on lubanud tulla näiteks Malle Salupere (laulupeotraditsiooni algus), Rein Veidemann (kultuurilooline pilk laulupeole), Marge Allandi (laulupidu kui rituaal) ja Mai Levin (laulupidu kujutavas kunstis). Muidugi ei puudu ka muusikateaduslik vaade. Anu Kõlar räägib laulupidudest nõukogude ajal ning Hannaliisa Uusma laulupeost kui teatavat identiteeti omavast märgist, millega on tähistatud ka teistlaadi kultuurisündmusi. Päeva lõpetame tagasivaatega Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia 100 tegevusaastale (kõnelevad Aare Tool, Äli-Ann Klooren, Saale Konsap ja Sten Lassmann).

Üksikasjalikum info lisandub.

Loe edasi...

EMTSi Leichteri päev toimub tänavu 26. novembril algusega kell 16.15 EMTA kooriauditooriumis A402.

Loe edasi...

Tiia Järg – 75
29. august 2018

Tiia Järg – 75

Loe edasi...

Rahvusarhiiv, Nooruse 3 Tartu

14. aprill, 2018

Loe edasi...

Tartu päev 2017
09. veebruar 2017

Sel aastal toimub EMTSi Tartu päev laupäeval,  22. aprillil Eesti Rahva Muuseumis (Videokonverentsi saal). Ettekanded on seotud reformatsiooni ja selle mõjuga eesti (muusika)kultuurile antud teema kõige laiemas tähenduses. Ettekanded peetakse kõik eesti keeles.

Loe edasi...

EMTSi traditsiooniline Leichteri päev toimub esmaspäeval, 28. novembril algusega kell 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402

Loe edasi...

Muusikateaduse seltsi tänavune Tartu päev on pühendatud prof. Urve Lippuse mälestusele. Konverents toimub 23. aprillil algusega kell 11.00 Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Elleri saalis (Lossi 15, Tartu).

Konverentsi ettekanded esindavad valdkondi, millega Urve Lippus muusikateadlasena ise lähemalt seotud oli, sh muusikaloo kirjutamise, rahvuslikkuse ja lineaarse muusikalise mõtlemisega seonduvat. Ning sarnaselt enamikuga eesti esinejaist sidus kõiki konverentsi väliskülalisi Lippusega ka pikaaegne ametialane koostöö ja sõprus.

Loe edasi...

Leichteri päev 2015
29. oktoober 2015

Tänavune Leichteri päev toimub esmaspäeval, 2. novembril algusega kell 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402.

Loe edasi...

Seltsi sellekevadine Tartu päev toimub 18. aprillil Vanemuise kontserdimaja “Salva” saalis (saalikorrusel) algusega kell 11. Päeva teemaks on “Klaver” ning ettekannetega esinevad Urve Lippus, Elisabeth Hõbesalu, Indrek Laul, Alo Põldmäe, Taavi Kerikmäe ja Jorma Toots. Ka toimub Alo Põldmäe tutvustamisel ja tema koostatud tahvel- ja haamerklaverite näituse ühiskülastus, mis samuti väljas Vanemuise kontserdimajas.

Loe edasi...

The Department of Musicology, Estonian Academy of Music and Theatre, and the Estonian Musicological Society will organize a conference „Urban Musical Life in North European Common Cultural Space” in Tallinn, Estonia 5–7 February 2015 (44th Baltic Musicological Conference).

Loe edasi...

Leichteri päev 2014
11. november 2014

Leichteri päev toimub sel aastal 24. novembril (esmaspäev) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooriauditooriumis A402 algusega 16.15.

Loe edasi...

Tartu päev 2014
26. veebruar 2014

Tänavune EMTSi Tartu päev toimub 12. aprillil Tartu loomemajanduskeskuses (Kalevi 17). Päeva esimese poole ettekanded keskenduvad vanemale muusikaloole – avaettekande Tallinna ja Narva majandusoludest 17.-18. sajandil peab Tartu Ülikooli õppejõud Enn Küng ning sellele järgnevad ettekanded Tallinna ja Narva muusikaelust (Aleksandra Dolgopolova, Heidi Heinmaa, Anu Schaper) – ning teise poole ettekanded mitmesugustele teemadele, mida ühendavaks lüliks on interdistsiplinaarsus rõhuasetusega (muusika)sotsioloogial (Bettina Bartz, Hannaliisa Uusma, Tuulike Kivestu, Eerik Jõks). Osalemine konverentsil on tasuta (v.a lõunasöök), kuid palume sellest ette teatada aadressil anu.veenre@gmail.com hiljemalt 7. aprilliks 2014.

Loe edasi...

Konverentsi põhiteemaks on muusikaline vorm, mida käsitlevad oma ala tippeksperdid kogu maailmast. Plenaarettekannetega astuvad üles William Caplin (McGill’i Ülikool, Kanada), James Hepokoski (Yale’i Ülikool, USA) ja Steven Vande Moortele (Toronto Ülikool, Kanada) ning lisaks eelmainituile enam kui 30 väljapaistvat teadlast Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Brasiiliast, Inglismaalt, Saksamaalt, Austriast, Belgiast, Norrast, Soomest, Iisrealist, Armeeniast, Leedust ja Eestist.

Loe edasi...

Tänavune Leichteri päev toimub 18. novembril Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia kammersaalis (C-405).

Loe edasi...

Tänavune Tartu päev toimub 20. aprillil Tartu Ülikooli Raamatukogu (Wilhelm Struve 1) seminariruumis 243. Päeva esimeses pooles kõlavad  ettekanded muusikapsühholoogia valdkonnast. Päeva teise poole ettekannetes tutvustatakse eri tahke Eesti 20. sajandi muusikaloost.

Loe edasi...

Leichteri päev 2012
09. oktoober 2012

Tänavune Leichteri päev toimub 19. novembril algusega kl 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402.

Loe edasi...

Sügismatk 2012 - Lahemaa!
22. august 2012

Seltsi sügismatk toimus sel aastal 22.-23. septembrini Lahemaale ja Lääne-Virumaale.

Loe edasi...

2.–4. veebruarini 2012 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias rahvusvaheline muusikaloo konverents “New Music in History Writing and New Approaches to Writing Music History” (“Uus muusika ajalookirjutuses ja uued uurimissuunad muusikaloo kirjutamiseks”). Konverentsi ettekanded haaravad erinevaid võimalusi, teemasid ja meetodeid muusikaloo käsitlemiseks 17. sajandist tänapäevani. Muusika ja muusikaelu osana vaadeldakse kunstmuusika kõrval ka populaar- ja rahvamuusika erinevaid vorme ja toimimisviise. Osalejate seas on muusikateadlasi Suurbritanniast, Skandinaaviast, Baltimaadest ja mujalt. Konverentsi peakülaliseks on Londoni ülikooli Royal Holloway professor Jim Samson, kes on olnud mitme suure muusikaloo väljaande peatoimetaja.

Loe edasi...

EMTSi Leichteri päev toimub seekord mitmel põhjusel tavapärasest hiljem: esmaspäeval 21. novembril, EMTA kooriklassis A402.

Loe edasi...

Sügismatk Setomaale
22. august 2011

Eesti Muusikateaduse Seltsi kultuurilooline sügismatk toimub tänavu 10.-11. septembril Setomaale, ööbimisega Setomaa turismitalus Meremäe lähedal (www.setotalu.ee). Laupäeval külastame Obinitsa kirikut ning Kauksi Ülle juhatusel Seto Ateljee-Galeriid „Hal´as Kunn“, matkame Piusa männimetsas, vaatame Miikse kirikut, püha kivi ja allikat, teeme tiiru ümber Vastseliina linnuse ja kiikame kaugele Meremäe vaatetornist. Pühapäeval osaleme Värska kiriku teenistusel, kuulame Seto laulukoori, astume sisse Saatse kirikusse ja muuseumi ning alustame tagasiteed Tallinna poole kella kolme paiku. Matkal on giidiks Andreas Kalkun!

Loe edasi...

Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev toimub laupäeval 16. aprillil 2011 Heino Elleri nim. Tartu Muusikakoolis (Lossi 15). Ettekannete teemadering haarab seekord muusikaelu Eestis 17. sajandil  ning (erinevate aegade) muusikateatrit. Olete väga oodatud kuulama!

Loe edasi...

Eesti Muusikateaduse Seltsi korraldatud ja juba traditsiooniks saanud muusikateemaliste esseede võistlusele laekus sellel aastal küll mõnevõrra vähem töid, kuid laekunud tööde tugev tase võimaldas muusikateadlastest ja -kriitikutest koosneval žüriil ka sellel aastal anda välja kolm peaauhinda ja eraldi ära märkida üks töö.

Loe edasi...

Tähelepanu gümnasistid!

Eesti Muusikateaduse Selts kuulutab taas välja muusikateemaliste esseede konkursi. Konkurss on suunatud eelkõige gümnasistidele ja selle eesmärgiks on julgustada õpilasi muusikast mõtlema ja kirjutama. Tavaliselt peetakse muusikateemalise kirjutise all silmas kontserdiarvustust või plaaditutvustust, mõnikord ka oma muusikalise maitse kirjeldamist. Konkursi üheks eesmärgiks on seda stereotüüpset seisukohta muuta. Seetõttu oodatakse õpilaste seisukohavõtte kõige erinevamatel teemadel.

Loe edasi...

10. aprillil 2010, algusega kl 11.00
Tartu Ülikooli Raamatukogu seminariruumis 243

Loe edasi...

2009. aasta lõpul kuulutas Eesti Muusikateaduse Selts välja muusikateemaliste esseede konkursi, mille eesmärgiks oli julgustada õpilasi muusikast mõtlema ja kirjutama

Loe edasi...