Uudised

Tartu päev 2014

26. veebruar 2014

Tänavune EMTSi Tartu päev toimub 12. aprillil Tartu loomemajanduskeskuses (Kalevi 17). Päeva esimese poole ettekanded keskenduvad vanemale muusikaloole – avaettekande Tallinna ja Narva majandusoludest 17.-18. sajandil peab Tartu Ülikooli õppejõud Enn Küng ning sellele järgnevad ettekanded Tallinna ja Narva muusikaelust (Aleksandra Dolgopolova, Heidi Heinmaa, Anu Schaper) – ning teise poole ettekanded mitmesugustele teemadele, mida ühendavaks lüliks on interdistsiplinaarsus rõhuasetusega (muusika)sotsioloogial (Bettina Bartz, Hannaliisa Uusma, Tuulike Kivestu, Eerik Jõks). Osalemine konverentsil on tasuta (v.a lõunasöök), kuid palume sellest ette teatada aadressil anu.veenre@gmail.com hiljemalt 7. aprilliks 2014.

Päevakava:

8.00 Buss Tartusse väljub EMTA parklast (Rävala pst 16).

10.30–11.00 Saabumine Tartu Loomemajanduskeskusesse. Hommikukohv.

11.00–13.45 – Vanem muusikalugu

11.00–12.00 Enn Küng – Narva ja Tallinna majanduslikud olud 17.–18. sajandil.

12.00–12.30 Aleksandra Dolgopolova – Muusika roll 17. sajandi Narva elanike privaatsetel tähtpäevadel.

12.30–12.45 Kohvipaus.

12.45–13.15 Heidi Heinmaa – Kuidas Tallinna muusikud vanasti elasid – andmeid 18. sajandi varaloenditest.

13.15–13.45 Anu Schaper – Miks lahkus Johann Valentin Meder Tallinnast? Mõningatest päevavalgele tulnud Mederi kirjadest.

13.45–15.00 Lõuna (Spargel )

15.00–17.00 – Interdistsiplinaarsed uurimused

15.00–15.30 Bettina Bartz – Sociological aspects in librettos of French operas in the 19th century.

15.30–16.00 Hannaliisa Uusma – Maskuliinsuse konstrueerimisest Eesti pungis.

16.00–16.30 Tuulike Kivestu – Muusikaõppe üliõpilaste refleksiooni toetamine pilliõppes veebikeskkonna abil.

16.30–17.00 Eerik Jõks – Gregooriuse laulu esitus enne ja pärast klassikalise noodikirja filtrit – mis jäi sõelale?

17.00–18.00 Kohvilaud.

18.00–20.30 Tagasõit Tallinnasse.

Vt. kava ka siit.