Infolehed

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht ilmus 2008. aastani ning selle väljaandmine lõpetati seoses ajakirja Res Musica asutamisega 2009. aastal. Infoleht sisaldas muuhulgas alati muusikateaduslike väljaannete retsensioone ja muusikateadusliku elu kroonikat, mis nüüd asuvad mõlemad ajakirjas Res Musica. Loe lähemalt ajakirja kohta meie kodulehe vastavast rubriigist!

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht nr. 11

MUUSIKATEADUSE AVARDAMISE VAJADUSEST
Jaan Ross

Juri Lotman on 1987. aastal kirjutanud: “Euroopas on kirjandus kuulunud vabade kunstide hulka ning seda on analoogiliselt muudele vabadele kunstidele peetud käsi­tööks […] Loe edasi »

 

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht nr. 10

EMTS on registreeritud
Margus Pärtlas

Eesti Muusikateaduse Seltsi asutamiskoosolek toimus 18. märtsil 1992. aastal ning seda kuupäeva oleme alati lugenud oma seltsi sünnipäevaks. Loe edasi »

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht nr. 17

Eestikeelne muusikateadus ja publitseerimine

Teaduslike tekstide publitseerimine on Eesti tänasel teadusmaastikul kuum teema ja eriti humanitaarvaldkondade teadlased on mitmel pool väljendanud oma rahulolematust Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) pealesurutud kriteeriumidega. Loe edasi »

 

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht nr. 16

Intervjuu Jaan Rossiga
Küsinud ja kirja pannud Brigitta Davidjants

Alustame päris algusest. Kuidas sattusite muusikateadusse?

Õppisin alul klaverit, mis oli minu generatsiooni puhul tavaline. Aga klaverimäng hakkas naudingut pakkuma alles siis, kui olin jõudnud Tallinna Muusikakeskkooli. Loe edasi »

 

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht nr. 15

Kas muusikateaduse eriala on perspektiivikas?

Käesoleva infolehe toimetajad Kerri Kotta ja Ilvi Rauna püüdsid vastust saada küsimusele, millised on muusikateadlase võimalused ja perspektiivid tööturul. Loe edasi »

 

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht nr. 14

Reisikiri Peterburist

Kui ma paar aastat tagasi Londoni Covent Gardenis kuulasin Leoð Janaèeki ooperit „Kaval rebane“, köitis esituse käigus mu tähelepanu esimesel pilgul kummaline asjaolu. Loe edasi »

 

Eesti Muusikateaduse Seltsi Infoleht nr. 13

Muusikasektsioon V semiootika sügiskoolis
Eva Lepik

Eva Lepik (s. 1971) on õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat ja õpib praegu samas semiootikat. Loe edasi »