Uudised

Tartu päev 2016 - 23. aprillil Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis

24. märts 2016

Muusikateaduse seltsi tänavune Tartu päev on pühendatud prof. Urve Lippuse mälestusele. Konverents toimub 23. aprillil algusega kell 11.00 Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Elleri saalis (Lossi 15, Tartu).

Konverentsi ettekanded esindavad valdkondi, millega Urve Lippus muusikateadlasena ise lähemalt seotud oli, sh muusikaloo kirjutamise, rahvuslikkuse ja lineaarse muusikalise mõtlemisega seonduvat. Ning sarnaselt enamikuga eesti esinejaist sidus kõiki konverentsi väliskülalisi Lippusega ka pikaaegne ametialane koostöö ja sõprus.

Olenevalt esinejast on ettekanded kas eesti või inglise keeles ning neid ei tõlgita.

Päevakava:

8.00 Buss EMTA parklast (Tatari 13) Tartusse

10.30 Tervituskohv / Welcome coffee

Autentsus ja rahvuslus / Authenticity and musical nationalism

11.00–11.30 Mark Lawrence (GB), “Tormis – a personal tribute to Urve, the way in which she has connected me with the work of Tormis”

 

11.30–12.00 Anu Kõlar, “Rahvusluse ambivalentsusest nõukogude perioodil laulupidude ja Urve Lippuse mõtestatud Tormise näitel”

12.00–12.30 Linda Kaljundi, “Tuulest ja muinasluulest – autentsuse otsingud hilisnõukogude kultuuris”

12.30–13.00 Brigitta Davidjants, “Armeenia muusikaloo kirjutuse seosest rahvuslike ideoloogiatega”

13.00–14.00 Lõuna / Lunch

Modernism / Musical modernism

 

14.00–14.30 Andreas Waczkat (DE), “Elmar Arro’s View on Contemporary Estonian Music”

14.30–15.00 Janika Oras, “Moderniseerumisega seotud muutused suulise kultuuri muusikute performatiivsuses, kahe 19. sajandi II poole naislauliku näitel”

15.00–15.30 Mart Humal, “Lineaarsusest muusikas”

15.30–16.00 Kohvipaus / Coffee break

Kontaktid / Musical encounters

 

16.00–16.30 Mimi Daitz (USA), “Emigrant Musicians Who Settled in the USA: Germans and Austrians at the Beginning and Estonians at the End of World War II”

16.30–17.00 Helena Tyrväinen (Fi), “French contacts of early Finnish musicology”

17.00–18.00 Diskussioon / Discussion

18.00 Buss tagasi Tallinnasse

Konverentsi korraldamisega seotud kulud (sh bussisõit ja kohvipausid) katab Eesti Muusikateaduse Selts, kuid oma osalemisest palume ette teada anda 20. aprilliks aadressil anu.veenre@gmail.com.

Kava pdf levitamiseks siin: Tartu päev 2016 kava

Olete oodatud!