Uudised

Muusikateemaliste esseede konkurss!

28. november 2010

Tähelepanu gümnasistid!

Eesti Muusikateaduse Selts kuulutab taas välja muusikateemaliste esseede konkursi. Konkurss on suunatud eelkõige gümnasistidele ja selle eesmärgiks on julgustada õpilasi muusikast mõtlema ja kirjutama. Tavaliselt peetakse muusikateemalise kirjutise all silmas kontserdiarvustust või plaaditutvustust, mõnikord ka oma muusikalise maitse kirjeldamist. Konkursi üheks eesmärgiks on seda stereotüüpset seisukohta muuta. Seetõttu oodatakse õpilaste seisukohavõtte kõige erinevamatel teemadel.

Missugustel töödel on eeldusi tulla auhinnalistele kohtadele või leida äramärkimist? Eelkõige töödel, milles avaldub kirjutaja iseseisev mõtlemine ja milles leiavad kajastamist huvitavad ja ebatüüpilised seisukohad. Kasuks tuleb kindlasti ka teatav analüütilisus, sest ka muusikakirjutistes on eelistatud põhjendatud seisukohad. Analüütilisus eeldab ka võimet käsitletavast nähtusest teatavas mõttes distantseeruda, seda erinevate rakursside alt vaadelda. Tugevaks küljeks oleks ka see, kui kirjeldatav nähtus oleks asetatud erinevatesse taustsüsteemidesse, s.t et nähtuse kirjeldamisel ei oleks valdav ainult isiklik suhe stiilis „meeldib, ei meeldi“, vaid ka see, mis rolli mängib vaadeldav nähtus laiemalt.

Nagu öeldud, võib kirjutada kõige erinevamatel teemadel. Siiski on tähtis, et nende kirjutiste „peategelaseks“ oleks muusika, mida võib tõlgendada aga väga avaralt. Näiteks võib muusikat mõista struktureeritud helidekogumina, inimliku suhtlemise vahendina, emotsioonide väljendusena, teatavat tüüpi tegevusena, ideoloogia (maailmavaate) edastajana (propaganavahendina) jne.

Järgnevalt on toodud mõned võimalikud teemad:

 1. Muusika – eesmärk või vahend?
 2. Mis on muusika puhul kõige olulisem?
 3. Missugused on muusikaga seotud eelarvamused?
 4. Millest sõltub muusika emotsionaalne sisu?
 5. Muusika ühendab või lahutab?
 6. Klassikaline muusika on inimestele vajalik, sest…
 7. Millist rolli mängib muusika filmis?
 8. Millist muusikat vajab arvutimäng?
 9. Kuidas levib muusika täna?
 10. Millest koosneb muusikamaitse?
 11. Muusika ja raha – vaim ja võim?
 12. Kui selge või habras on täna piir süvamuusika ja levimuusika vahel?

Kirjutada võib ka vabal teemal.

Essee pikkus ei tohiks ületada 10000 tähemärki (koos tühikutega). Tööde laekumise tähtaeg on     31. jaanuar 2011. Essee märgusõnaga „konkurss“ tuleb saata kas elektrooniliselt või tavapostiga aadressil: Eesti Muusikateaduse Selts, Rävala pst 16, 10143, Tallinn, e-post: emts@hot.ee.

Konkursitöid hindab eesti professionaalsetest muusikateadlastest ja -kriitikutest koosnev žürii. Konkursi peaauhinnaks on 2000 krooni ja võimalus avaldada oma essee ajakirjas „Muusika“.1 Lisaks peaauhinnale antakse välja ka teine (1500 krooni) ja kolmas koht (1000 krooni). Lisaks sellele on žüriil õigus välja anda eriauhindu.

Žürii teeb oma otsuse teatavaks 1. märtsil. Võitjate autasustamine toimub märtsi lõpul Eesti Muusika Päevade 2011 raames Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

1 Enne essee avaldamist ajakirjas „Muusika“ peab autor nõustuma essee täiendava toimetamisega. Kõik toimetamisega seonduvad muudatused tehakse autoriga kooskõlastatult.