Primary causes of ED may be broken levitra cheap Purpose is not complex because the medicines are purchased by Canadian pharmacies directly from the buy genuine viagra Our society has truly come a long way; which shows in drugstores just as much as anywhere else. Besides buy cialis generic It wasnt a time that is long ago that erection difficulties were a shameful secret held by numerous cheap online viagra Why MenoHeal? Color-blindness may be led to by dearth of appropriate perception to color. Color viagra online order Your sex performance will be blighted upward after having a high- cholesterol viagra 50mg A doctor will also be able to establish discount viagra usa The pharmaceutical sector, producing medications for various health-related concerns, buy viagra online Blue pill was designed as a medicine that could assist the consumer keep buy viagra locally Having a nutritional and healthy diet is cheap viagra 25mg

EMTSi Tartu päev 2018 – Toomas Siitan 60

Üritust on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute tippkeskus), see on seotud Eesti Haridus- ja Teadusminiteeriumi uurimisprojektiga IUT 12-1.

Rahvusarhiiv, Nooruse 3 Tartu

14. aprill, 2018

Kava

Hommage

11.00-11.30 Andreas Waczkat – “Perilous Listening: Early Music, Historically Informed Listening, and the Sacrosphere of Spaces”

11.30-12.00 Heidi Heinmaa – “Muusikast ratsionaalselt, ja enamgi veel. Toomas Siitani muusikateaduslikust tegevusest”

12.00-12.30 Toomas Siitan – “Eestist pärit keskaegse liturgilise laulu pärgamendifragmentidest”

Kohvipaus

17. ja 18. sajand

13.00-13-30 Anu Schaper – “Milliseid teoseid kirjutas J. V. Meder Tallinnas? Mederi kirikumuusikateoste dateerimisest”

13.30-14.00 Katre Kaju – “17. sajandi esimese poole pulmaluules leiduvad osutused lauludele”

14.00-14.30 Mart Humal – “René Descartes’i heksahordid”

Lõuna ja ekskursioon Rahvusarhiivis

19. ja 20. sajand

16.00-16.30 Friedhelm Brusniak – “19. ja 20. sajandi reisikirjad ajaloolise kooriuurimuse allikana”

16.30-17.00 Kristel Pappel – “Mõtteid 19. sajandi muusikaelust Eestis ja selle uurimisest”

Arvo Pärt

17.00-17.30 Kevin C. Karnes – “Discotheques, Underground Festivals, and the Debut of Sacred Tintinnabuli: Riga, October 1977″

17.30-18.00 Christopher J. May – “The Train to Brest-Litovsk: Mapping the Borders of Pärt Reception”

Tartu päev 2017

Sel aastal toimub EMTSi Tartu päev laupäeval,  22. aprillil Eesti Rahva Muuseumis (Videokonverentsi saal). Ettekanded on seotud reformatsiooni ja selle mõjuga eesti (muusika)kultuurile antud teema kõige laiemas tähenduses. Ettekanded peetakse kõik eesti keeles. Vt ürituse kava ja abstrakte ka siit. Loe edasi »

Leichteri päev 28. novembril 2016

EMTSi traditsiooniline Leichteri päev toimub esmaspäeval, 28. novembril algusega kell 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402.

Päevakava

16.15 EMTSi aastakoosolek (seltsi liikmetele) – aruanne EMTSi tegevusest viimase aasta jooksul, revisjonikomisjoni aruanne ja kohapeal tõstatatud küsimused

Ettekanded (avatud kõigile)

17.00 Ignazio Macchiarella (Cagliari ülikool)* – ”Multipart music as a specific mode of musical thinking, expressive behavior and sound”

18.00 Mart Humal (EMTA) – ”Võimalikke asitõendeid Mozarti surma asjaolude kohta”

18.30 EMTSi ja EMTA muusikateaduse osakonna aastaraamatu “Res Musica 8” ning “Composition as a Problem 7” esitlused

19.00 Kohvilaud

*Ignazio Macchiarella on itaalia etnomusikoloog, kelle peamisi uurimissuundi on mitmehäälsus muusikalise mõtlemise alusena, muusika roll (religioossetes) rituaalides ja improvisatsioon vokaalmuusikas. Vt ka https://www.mdw.ac.at/ive/emm/?PageId=47

Tartu päev 2016 – 23. aprillil Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis

Muusikateaduse seltsi tänavune Tartu päev on pühendatud prof. Urve Lippuse mälestusele. Konverents toimub 23. aprillil algusega kell 11.00 Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Elleri saalis (Lossi 15, Tartu).

Konverentsi ettekanded esindavad valdkondi, millega Urve Lippus muusikateadlasena ise lähemalt seotud oli, sh muusikaloo kirjutamise, rahvuslikkuse ja lineaarse muusikalise mõtlemisega seonduvat. Ning sarnaselt enamikuga eesti esinejaist sidus kõiki konverentsi väliskülalisi Lippusega ka pikaaegne ametialane koostöö ja sõprus. Loe edasi »

Leichteri päev 2015

Tänavune Leichteri päev toimub esmaspäeval, 2. novembril algusega kell 16.15 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditooriumis A402.

Päevakava

16.15 EMTSi aastakoosolek (seltsi liikmetele) – aruanne EMTSi tegevusest viimase aasta jooksul, revisjonikomisjoni aruanne ja kohapeal tõstatud küsimused

Ettekanded (avatud kõigile)

17.00 Esa Lilja* (Helsingi Ülikool) – ”Harmony as means for creating form in rock music” (ettekanne on inglise keeles)

18.00 Aare Tool – ”Üheosaline vorm Heino Elleri, Eduard Tubina ja Eduard Oja kammermuusikas”

18.30 EMTSi ja EMTA muusikateaduse osakonna aastaraamatu Res Musica 7 numbri esitlus.

19.00 Kohvilaud

* Esa Lilja ettekande abstrakt:

“Oma ettekandes keskendun aspektidele, mis minu arvates mõjutavad vormi moodustumist klassikalises heavy metal’is (u. 1968 – 1983). Nendeks on näiteks ülevõimendatud heli (distortion), madalas registris mängitud nn tühjad akordid (power chords), laadide segamine (modal mixture) ja mitmesugused laenud teistest stiilidest. Oma ettekandes kasutan erineva pikkusega muusikanäiteid. Ettekandes käsitletavad vormimoodustumise võtted on rakendatavad ka rockmuusikale üldisemalt.”

Esa Lilja on üks tänapäeva väljapaistvamaid rockmuusika ja heavy metal’i uurijaid. Lähemalt vt https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/esa-lilja(c73853c5-802c-4490-ab7d-93564fdd814f).html

  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet