Certain area of of the well-being neighborhood claims that as erectile dysfunction is extremely cheapest online viagra Apart from being the perfect symbol of love the heart is likewise one of the bodys most levitra cheapest price Our society has truly come a long way; which shows in drugstores just as much as buy cialis generic For good intercourse to occur there has to be an emotional attachment of buy viagra pills Avodart is one treatment which has been moment demonstrated researcher and by buy viagra cialis Purpose is not complex because the medicines are purchased buy genuine viagra Several modifications to your daily diet also can do wonders buying generic viagra So, on line drugstore is the Best and Exceptional way of cheap cialis professional Your sex performance will be blighted upward after having viagra 50mg The eyes are fairly small, indicating that viagra 100mg online

EMTSi Tartu päev toimub 18. aprillil

Eesti Muusikateaduse Seltsi järjekordne Tartu päev toimub 18. aprillil Tiigi seltsimaja suures saalis. Täpsem info tulekul.

Leichteri päev 25. novembril 2019

Üritust on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)

NB! Üritusele on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha siin. Tähtaeg on 17. november!

EMTSi Leichteri päev toimub tänavu 25. novembril algusega kell 16.15 EMTA kooriauditooriumis A402.
KAVA
16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek (juhatuse aruanne möödunud aasta tegevusest, majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine, kohapeal tõstatatud küsimused).

Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev 2019

Üritust on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute tippkeskus)

NB! Üritusele on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha siin. Tähtaeg on 25. märts!

150 aastat laulupeost ning 100 aastat eesti professionaalset muusikaharidust

13. aprill, 2019

Tartu Laulupeomuuseum

8.00-10.30 Buss Tallinnast Tartusse (NB! väljub NO99 eest)

10.30-11.00 Tervituskohv

Kava

Laulupeo algus

11.00 Tiiu Ernits – Eesti esimeste laulupidude muusikahariduslikust juurestikust.

11.30 Malle Salupere - Jannsen kui eesti laulupidude isa ning koorilaulukultuuri edendaja.

Laulupidu kui vastupanukultuuri osa

12.00 Anu Kõlar – Kolm märgilist laulupidu Nõukogude ajast: 1947, 1950 ja 1969.

12.30 Rein Veidemann – Eesti südamelaul ja kolm üldlaulupidu (1947, 1969, 1990).

13.00 Lõuna

14.00 Ekskursioon

Laulupidu laiemas kultuurilises kontekstis

15.00 Marge Allandi – Laulupidu – rituaalne tegevus rahvusliku identiteedi teenistuses.

15.30 Mai Levin – Laulupidu kujutavas kunstis 1940.aastate lõpust 1970.aastate alguseni.

EMTA 100

16.00 Aare Tool – Eestikeelsete muusikaõpikute probleem 1920. ja 1930. aastatel.

16.30 Sten Lassmann – “Esimene nõue – klassikalised alused peavad tugevad olema!” Heino Elleri pedagoogiline tegevus 1920-1970.

17.00 Äli-Ann Klooren, Saale Konsap – Seenioride klubi. EMTA 100. Unistused ja argipäev.

17.30 Lõpetamine

18.30-21.00 Buss Tartust Tallinnasse

EMTSi Tartu päev toimub 13. aprillil

Selle aasta EMTSi Tartu päev toimub 13. aprillil. Päeva teemaks on laulupidu ning eesti professionaalne muusikaharidus. Tartu päev näib sellel aastal kujunevat tõeliselt interdistsiplinaarseks, sest kõnelema on lubanud tulla näiteks Malle Salupere (laulupeotraditsiooni algus), Rein Veidemann (kultuurilooline pilk laulupeole), Marge Allandi (laulupidu kui rituaal) ja Mai Levin (laulupidu kujutavas kunstis). Muidugi ei puudu ka muusikateaduslik vaade. Anu Kõlar räägib laulupidudest nõukogude ajal ning Hannaliisa Uusma laulupeost kui teatavat identiteeti omavast märgist, millega on tähistatud ka teistlaadi kultuurisündmusi. Päeva lõpetame tagasivaatega Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia 100 tegevusaastale (kõnelevad Aare Tool, Äli-Ann Klooren, Saale Konsap ja Sten Lassmann).

Üksikasjalikum info lisandub.

Järgmine Leichteri päev toimub 26. novembril.

EMTSi Leichteri päev toimub tänavu 26. novembril algusega kell 16.15 EMTA kooriauditooriumis A402.
KAVA
16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek (juhatuse aruanne möödunud aasta tegevusest, majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine, kohapeal tõstatatud küsimused).
17.00-18.00 Stephen Amico (Bergeni ülikool, Griegi Akadeemia) ettekanne “Voice, Gender, Culture”*
18.00-18.30 Res Musica 10 esitlus.
18.30-20.00 Kohvilaud
* Etnomusikoloog Stephen Amico (Bergeni Ülikool, Griegi Akadeema) on pühendunud postsovetlikus kultuuriruumis loodud (pop)muusika uurimisele.
  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet