Uudised

Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu Päev

05. aprill 2010

10. aprillil 2010, algusega kl 11.00
Tartu Ülikooli Raamatukogu seminariruumis 243

Ettekanded:

  • Anu Kõlar, „Cyrillus Kreegi elu(lugu) eesti muusikaelu ja biograafiate kontekstis“
  • Janika Oras, Jaan Tamm, Ergo-Hart Västrik, “Cyrillus Kreegi suure südamikuga vaharullide digiteerimisprojekt”
  • Urve Lippus, “Eesti helisalvestised 1939”
  • Eerik Jõks, “Mida võib endas peita mõiste ‘gregooriuse laul’?”
  • Vaike Kiik-Salupere, “Esinemisärevusest klassikaliste lauljate vokaalpedagoogikas”
  • Hendrik Saare, “Aju aktivatsiooni mustrid muusika kuulamise ajal”