Uudised

Kolmapäeval, 31. mail algusega kell 12.00 toimub EMTA kooriauditooriumis kolmas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikauuringute kevadkonverents.

Ettekandeid peavad erinevate koolide ja ülikoolide õppurid keskastmest doktorantideni välja, samuti teadurid. Käsitletakse kõige erinevamaid muusikaprobleeme ning kokku saavad muusikalugu, muusikapsühholoogia ja -sotsioloogia, muusikateooria, soouuringud muusikas, popmuusikauuringud, muusikaharidus jpm. Samuti leiab konverentsilt posterettekanded.
 
Rohkem infot:
Loe edasi...

Dekadentsikonverents
28. aprill 2023

4.–6. mail 2023 toimub Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli konverents „Dekadents eesti kultuuris: tõlge ja tõlgendus“.

Konverents toob kokku poolsada eri valdkonna uurijat, kes analüüsivad dekadentsi muutlikke ja kohati vastuolulisi tähendusi eri kunstiliikides ja ajajärkudel, muuhulgas uuritakse eesti ja soome dekadentsi vahelisi põimumisi. Konverentsi peaesinejad on Tiina Abel ja Marja Lahelma (kunst), Kerri Kotta (muusika), Daniele Monticelli (tõlge) ja Jaan Undusk (kirjandus).

Kõik konverentsi päevad lõppevad kultuuriprogrammiga. 4. mai õhtul kõlab Eesti Teaduste Akadeemia saalis dekadentlik ja modernistlik saksofonimuusika: Claude Debussy, Jean Sibeliuse, Paul Hindemithi ja Eduard Tubina loomingut esitavad Joonatan Rautiola ja Uku Gross, klaveril Johan Randvere. 5. mai õhtul arutlevad Eesti Kunstiakadeemias Eero Epner, Rainer Sarnet, Marianne Kõrver ja Juhan Ulfsak dekadentliku esteetika üle filmikunstis ja teatris. Konverentsi lõpetab Nietzsche-tõlkijate vestlusring Tallinna Ülikoolis, kus Leo Luksi juhatamisel kõnelevad Nietzsche filosoofia eestindamisest Jaan Undusk, Andres Luure, Jaanus Sooväli, Ahto Lobjakas, Henri Otsing, Egle Erik ja Märt Põder.

Konverents toimub kolmes paigas: 4. mail Eesti Teaduste Akadeemias, 5. mail Eesti Kunstiakadeemias ja 6. mail Tallinna Ülikoolis. Kava ja registreerumine: https://dekadents.utkk.ee/konverentsi-dekadents-eesti-kultuuris-tolge-ja-tolgendus-kava/.

Loe edasi...

Res Musica - artiklikutse
19. aprill 2023

Res Musica 16 otsib kaastöid

Kutsume esitama kaastöid Eesti Muusikateaduse Seltsi ning Eesti Muusika- ning Teatriakadeemia muusikauuringute ja -korralduse osakonna aastaraamatusse Res Musica.

16. aastaraamat keskendub popmuusika ja -kultuuri rollile indiviidide ja kogukondade elus. Eriti on oodatud artiklid, mis vaatlevad subkultuursuse tähendust ja subkultuurset kuuluvust 21. sajandil ning keskenduvad n-ö varjus ajalugudele. 

Ootame keskmiselt 6000–8000 sõna pikkuseid artikleid nii eesti kui ka inglise keeles, samuti on teretulnud teadlaste ja praktikute koostööd.

Palume saata kuni 300 sõna pikkused abstraktid 20. juuniks 2023 aadressil brigitta.davidjants@eamt.ee. Artiklite tähtaeg on 31. jaanuar 2024.

Res Musica on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav väljaanne (ETISe klassifikaator 1.1.), mille esimene number ilmus 2009. aasta sügisel. 16. numbri koostab Brigitta Davidjants.

Res Musica on indekseeritud järgmistes andmebaasides:
Scopus (Elsevier)
RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
EBSCO (Academic Search)

 

Loe edasi...

15.04.2023 toimus Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse õppesuuna Tartu päev. Täname ettekannete autoreid ja ka kõiki teisi, kes päeva toimumisse panustasid.

Toomas_Siitan_Tartu_päev_2023

Anu_Kolar_Tartu_päev_2023

Mart_Humal_Tartu_päev_2023

Mimi_Daitz_Tartu_päev_2023

Mimi_Daitz_Tartu_päev_2023_1

Vestlus Mimi Daitziga

 

Loe edasi...

KONVERENTSIKUTSE

Muusikauuringute kevadkonverents: diskussioonid ja dialoogid

Kas armastad muusikast mõelda ning soovid oma silmaringi laiendada? Sel juhul kutsume Sind kolmandale muusikauuringute kevadkonverentsile, mis toimub 31. mail 2023 kell 14.30 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Muusikauuringud on mitmekesine valdkond, mille vastu tunnevad lisaks muusikateadlastele huvi ka teised muusikahuvilised. Sageli juurdlevad muusikaliste probleemide üle näiteks kontserdikülastajad ja harrastusmuusikud, aga ka esmapilgul muusikakaugete erialade inimesed. Konverentsile ootame kõiki, kes on oma teadustöös või uurimisprojektis käsitlenud muusikat. Oodatud on ka ettekanded pooleliolevatest uuringutest.

Saada meile kuni ühe lehekülje pikkune suulise või posterettekande abstrakt ja lühike biograafia 3. maiks meiliaadressile muusikateadus@eamt.ee. Osalemisotsuse saadame 10. maiks.

Kontakt

Greta-Liisa Aro, gretaliisaaro@gmail.com

Brigitta Davidjants, brigitta.davidjants@eamt.ee

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Muusikauuringute ja -korralduse osakond

www.eamt.ee

Loe edasi...

EMTS

1992. aastal asutatud Eesti Muusikateaduse Seltsi tegevusel on kaks põhilist eesmärki: äratada huvi muusika uurimise vastu ja toetada kõigi muusikateaduse valdkondade viljelemist Eestis; edendada muusikateadlaste ja muusikateaduse vastu huvi tundvate inimeste omavahelist akadeemilist suhtlemist.

Selleks korraldab EMTS aastas vähemalt kaks ettekandekoosolekut, neist vähemalt ühe kevadises Tartus; annab välja rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritavat aastaraamatut Res Musica (ISSN 1736-8553, trükis; ISSN 2382-8080, võrguväljaanne) jt teaduslikke toimetisi; organiseerib konverentse, kursusi ja muid üritusi, mis on olulised muusikateadusliku elu edendamiseks, ning suhtleb teiste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikateaduslike organisatsioonidega. EMTSi parimate tavade hulka kuulub ka igasügisene matk kultuurilooliselt olulistesse paikadesse, mille käigus ammutatud inspiratsioon on lasknud võrsuda nii mõnelgi viljakal mõttel.

Kuna EMTS on võrdselt tähtsaks pidanud sidemete loomist ja säilitamist (humanitaar-)teaduslike ringkondadega muusikateadusest väljaspool, on Seltsi read lahkelt olnud avatud ka mittemuusikateadlastest liikmetele.

2004. aastal assotsieerus EMTS Eesti Teaduste Akadeemiaga.