Juhatuse koosoleku protokoll 21. septembril 2010

EMTSi juhatuse koosolek 21.09.2010 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

Aeg: 17.45–19.08

Kohal: Toomas Siitan, Kerri Kotta, Anu Paulus, Maarja Kindel, Anu Sõõro

Protokollis Anu Sõõro

Päevakord

1. Leichteri päeva kava 18. oktoobril

2. Koduleht, serveriruum, meililist.

3. Rahad: Res Musica, palgad/honorarid; Olmsi arve

4. Eriala propaganda.

5. …

1. Leichteri päeva kava 18. oktoobril

Kaire Maimets-Volt tegi meilitsi ettepaneku paluda teha ettekanne Jeffers Engelhardtil (ettekanne, mille ta peab Londonis ja mis ei kattu Pärdi seminari omaga). Toomas Siitani ettepanek on teha Leichteri päeval Pärdi seminar (esineks Jeffers Engelhardt, Saale Kareda, ehk veel keegi), umbes 1,5 tundi. Kõik kiidavad ettepaneku heaks. Võimalik, et esinejaid tuleb honoreerida.

Tuleb seltsi listi saata laiali info kuupäeva kohta.

Leichteri päeval on esitleda Olmsi raamat ja (loodetavasti) Res musica 2. number.

Finantsaruande koosoleku jaoks koostab meie raamatupidaja Svetlana Ester, kes saab puuduolevad andmed Anu Pauluselt. Revisjonikomisjon peaks saama andmed nädal aega varem kätte.

2. Koduleht, serveriruum, meililist.

Kodulehe meisterdaja Joosep Siitani sõnutsi on reaalne saada 18. oktoobriks koduleht põhikujul valmis, nii et Leichteri päeval on võimalik seda näidata (kasvõi demovarianti). Ürituste pildid võiks seal üleval olla, Maarja Kindel teeb ettepaneku, et võiks salvestada ka ettekanded Leichteri päeval ja üles riputada (intranetti, mitte päris avalikule lehele); ettepanek kiidetakse heaks.

Kuna selts lahkub kooli serverist, on vaja rentida serveriruum, mis maksaks 100 krooni kuus. Mahuprobleemi sel juhul ei oleks ja lisada saaks vajadusel ka „allüürnikke“. Joosep Siitanilt tuleb küsida, kas meililist jääb vanasse serverisse (kus oli sellega aeg-ajalt probleeme) või tuleb üle uude.

Koduleht tuleks ka inglise keeles (inglise keeles vähem mahukas kui eesti keeles).

Tekib küsimus, kas intranetis peaks olema ka telefoninumbrid ja aadressid; see küsimus otsustatakse esitada üldkoosolekul. Meiliaadressid võiksid olla seltsi lehel avalikult väljas, tuleks ainult asendada @ – [at].

3. Rahad: Res Musica, palgad/honorarid; Olmsi arve

Olmsist on „19. saj. muusikaelu“ raamatu arve ca. 14.500 EEK. Res musica trükk läheb maksma ca. 20.000, aga maksta tuleb veel soome arvustajale ca. 1500 EEK, keeletoimetajale ja küljendajale. Kodulehe tegemise eest tuleb arve (ilmselt ca. 8000–10.000 EEK). Toomas Siitani ettepanekul, mille kõik heaks kiidavad, võiks ka meie enda sekretär palka saada: võimalik oleks maksta paar tuhat. Lisaks tuleks maksta ka serveriruumi eest (vt. punkt 2).

4. Eriala propaganda.

Kuigi esseekonkurss on otseselt tudengeid toonud väga vähe, aitab konkurss ikkagi teavet eriala kohta levitada. Detsembris tuleks info selle kohta laiali saata; Kerri Kottal on olemas põhi, millele peaksid lisanduma uued teemad; seda arutab juhatus edasi meilitsi.

Olemas on mõned slaidid eriala tutvustamiseks, mille võiks panna kodulehele üles (kodulehel võiks olla mingi alapunkt „Mis on muusikateadus?“ vmt.).

5. …

Anu Paulus tõstatab küsimuse, kellel on õigus astuda EMTSi liikmeks (eriti kuna meie enda tudengitest paljud pole liikmed). – Igaühel, piisab, kui olla muusikateadusest huvitatud. Samuti tekib küsimus, kes mitteliikmetest võib tulla seltsi matkale; ühine otsus on, et võivad abikaasad, elukaaslased, lapsed jne. kaasa tulla küll, kuid peavad nt ööbimise eest ise maksma; lisaks soovitame seltsi liikmeks astuda  Lähedaste erialade tudengite puhul otsustame eraldi. Maarja Kindel saab ülesande tudengite hulgas infotööd teha: meie enda tudengid on väga oodatud seltsi liikmeks.

Anu Paulus: Kes hoolitseb Leichteri päeva kohvilaua eest ja kuidas päeva ajaliselt planeerida, et tartlased koju jõuaks? Ühine otsus: kõigepealt toimuvad ettekanded, siis kohvilaud, siis koosolek. Kohvilaua võiks teha ise (mitte tellida) ja varem valmis panna ning kaasata seejuures nooremaid tudengeid.

Anu Paulus: seltsi matkal annetasime Kuremäe kloostrile 500 krooni. Kuna annetuse vastu tšekki ei saa, tuleb juhatusel see kinnitada. Seda juhatus ka tegi.