Juhatuse koosoleku protokoll (19.01.2017)

EMTSi juhatuse koosolek

19.01.2017, kell 17.00–18.30, EMTA

Osalejad: Kerri Kotta, Allan Vurma, Kristina Kõrver, Saale Konsap, Anu Schaper (Skype’i vahendusel).

Protokoll

Protokollija: Anu Veenre

Päevakorras:

1) Tartu päev 2017 planeerimine

2) Mõtted 2017. aasta sügismatkaga seoses

3) Seltsi Facebooki-lehe loomine ja haldamine

4) Seltsi kodulehele rubriigi “Sisseastujale” loomine

1)    Tartu päev otsustatakse korraldada 22. aprillil ning soovitavaks toimumiskohaks valitakse Eesti Rahva Muuseum. Anu Veenre lubab uurida ruumide rendivõimaluse kohta (kas on vabu ruume), samuti võimalusi rühmaekskursiooniks giidi juhatusel ning toitlustusega seonduvat (kohvipausid ja lõunasöök).

Konverentsi ettekanded võiksid olla seotud teemaga “Reformatsioon 500”. Konverents võiks olla seekord eestikeelne ning väliskülalisi kutsuda ei plaanita. Otsustatakse, et muusikaga seotud ettekanded võiksid olla kas raamistatud või sisse juhatatatud 1–2 üldkäsitlusega (reformatsiooni ja selle mõjudega seonduv kultuurilugu laiemalt, haridusküsimused, religioon). Kerri Kotta pakub välja, et üheks esinejaks võiks olla Marju Lepajõe (reformatsiooni mõju haridusele) ja teiseks (teoloogia poole pealt) näiteks Thomas-Andreas Põder. Nendele võiks ajaliselt planeerida 45 minutit (koos aruteluga), kuid täpsemalt otsustatakse, kui ka teised esinejad paigas. Ajaplaan sõltub ka sellest, kas ERMis saadakse ka ekskursioon. Teiste variantidena esinejate osas pakutakse välja veel: Riho Saard, Kristi Viiding, Andres Andresen, Juhan Kreem, Krista Kodres.

Muusikaettekannete osas otsustatakse teha ettepanek neljale uurijale: Mart Jaanson, Anu Kõlar, Eerik Jõks ja Toomas Siitan.

Kerri Kotta võtab ülesandeks kirjutada kõigile neljale muusikauurijale ning raamistavate ettekannete osas hakatuseks Marju Lepajõele ja Thomas Andreas Põderile. Kui keegi neist peaks ära ütlema, kaalutakse edasisi variante.

2)    Otsustatakse jätkata sügismatka traditsiooni. Kuna eelmise aasta matk Pihkvamaale osutus edukaks, siis kaalutakse võimalust sel aastal sõita Valgevenesse (piirkonda veel ei täpsustata). Kuna Valgevenega hakkab kehtima viisavabadus (viieks päevaks) ning maa ise on n-ö odav, hoiaks sellega kulusid kokku ning osalustasu (nagu ka kulud seltsile) võiks jääda kokkuvõttes enam-vähem samasse skaalasse kui oli Pihkva puhul (ca 200 eurot inimese kohta; seltsi kulud kokku1000 ringis). Teise variandina mõeldakse Helsingi peale – seal aga tekib küsimus: mis on see eksklusiivne aspekt, mis meelitaks kaasa sõitma? Nii Valgevene kui Helsingi puhul on võtmeküsimuseks ilmselt ka giidi leidmine (ühtegi nime välja ei pakuta).

Variantidena kaalutakse ka mõne Eesti väikesaare külastamist. Nimetatakse Ruhnut ja Vormsit. Otsustatakse, et hetkel sellega veel sihtkoha kindlaks määramisega kiiret ei ole ning et asja saab arutada laiemas ringis, st teisigi seltsi liikmeid haarates, Tartu päeval.

3)    Saale Konsap on EMTSi Facebooki-lehe loomise osas vahetanud mõtteid seltsi liikme Signe Toomlaga, kes oleks valmis selle loomise ja administreerimisega tegelema. Otsustatakse, et leheküljele saavad postitusi teha kõik, kes grupiga liitunud. Lehe peamine funktsioon oleks jagada Eesti muusikateadusliku eluga seotud informatsiooni: konverentsid, publikatsioonid, ettekanded. Oodatud on ka postitused muusikateaduslikust elust väljaspool Eestit, kuid sel juhul võiks levitatav info haakuda siiski ka miskitpidi Eesti teadlaste tegevuse või Eestisse puutuva (muusikateadusliku) materjaliga. Asjaga tegelevad edasi Saale Konsap ja Signe Toomla.

4)    Viimase punktina arutatakse koosolekul lühidalt ka seltsi kodulehe uuendamisega seonduvat. Käiakse välja mõte, et seltsi kodulehel võiks olla rubriik “Sisseastujale” vms, mis tutvustaks muusikateaduse õppimisvõimalusi EMTAs ning sisaldaks ka linki EMTA kodulehe vastavale küljele. Asjaga lubab veebruarikuus tegeleda Anu Veenre.