Juhatuse koosoleku protokoll (05.12.2011)

Eesti Muusikateaduse Seltsi juhatuse koosolek

Aeg: 5.12.2011 kell 18.00–19.20

Koht: EMTA, C209

Kohal Toomas Siitan, Kerri Kotta, Maarja Kindel, Allan Vurma, Anu Schaper, Anu Veenre

Protokollis Anu Schaper

Päevakord

1. Esimehe/aseesimehe valimine

2. Põhikirjamuudatused/Notar

3. Esseekonkurss, muusikateaduse eriala tutvustamine

4. Tartu päev

5. Juhatuse postkast

6. Rahaasjad

7. Kohapeal tõstatatud küsimused

1. Esimehe/aseesimehe valimine

Kerri Kotta: Ettepanek: praegune esimees võiks jätkata.

Maarja Kindel, Anu Schaper: Ka aseesimees võiks jätkata.

Kõik on nõus; otsus ühehäälne.

2. Põhikirjamuudatused/Notar

Toomas Siitan: Tarvis protokolli väljavõtet põhikirjamuudatuse ja juhatuse valimise kohta; notari juures peab käima loodetavasti ainult Allan Vurma.

Anu Schaper saadab protokolli.

3. Esseekonkurss, eriala tutvustamine

Toomas Siitan: Kas jätkata üldse esseekonkursse?

Arutelu järel leitakse, et konkurss on oma aja ära elanud, ja otsustatakse, et tänavu esseekonkurssi ei korraldata. Toomas Siitani ettepanekuga, et viimase konkursi esseede lugemise eest juhatuse liikmetele ei maksa, kuna oli väga väikesemahuline, on kõik nõus.

Arutelu, kuidas saaks eriala tutvustada teistmoodi; võimalustena käiakse välja koolides käimine, Teeviit, Facebook, kodulehe täiendamine, buklett ja koostöö õpilaste teadusühinguga.

Anu Veenre: Oli idee ka koolides käia?

Toomas Siitan: Osa slaide on juba ette valmistatud; puudu on teooria, ajalugu.

Anu Veenre: Kriitika ja esteetika peaks ka olema!

Arutelu, kuidas praktikas sõitusid korraldada.

Maarja Kindel: Eriala saaks tutvustada ka Teeviidal.

Toomas Siitan: Tänavu magasime selle maha; ka Margit Võsa, kes seal alati käib, ei pöördunud meie poole. Teeviida leht töötaks või artikkel kusagil eriväljaandes (Päevaleht, Postimees).

Otsus: Anu Schaper küsib lehtedest, kas on ilmumas mõnda kõrgkoolide tutvustust.

Kaalutakse ka võimalust teha eriala tutvustamiseks fb leht; selle nimeks võiks saada Muusikateadus, vaja on pildimaterjali. Otsus: uurida konto loomise võimalust ja suhelda meilitsi.

Maarja Kindel: Kodulehte võiks täiendada, seal võiks olla fotosid.

Arutelu järel otsustatakse, et kõik mõtlevad kodulehe täiendamise üle ning Anu Veenre lubab täiendused teostada.

Arutelu logo üle; leitakse, et olemasolev kiri sinisel töötab juba logona.

Toomas Siitan: Lehele tuleb lisada eriala tutvustus.

Kerri Kotta teeb ettepaneku teha voldik. Seda saaks ka saata koolidesse. Arutelu järel otsustatakse voldiku tegemine ette võtta.

Toomas Siitan: Tegutsemise järjekord: slaidid, mis lähevad üsna otse üle voldikusse. Valmis on ka varasem Teeviida tekst, mida võib voldikus kasutada.

Otsus: Toomas Siitan ja Kerri Kotta teevad puuduolevad slaidid kõigepealt valmis.

Allan Vurma: Õpilaste teadusühing käib mööda koole, mina olen neile tutvustanud oma teemasid, ka Marju Raju. Ka neile peaks olema midagi välja pakkuda.

4. Järgmise aasta üritused: Tartu päev

Puhkepäevade tõttu tulevad kõne alla kas 14. või 21. aprill. Teema arutelu: teooriat pole Tartu päeval ammu käsitletud; sellega seoses tõstatub küsimus, kas on võimalik leida arusaadav esineja; üks võimalus on Gerhard ja tema doktoritöö. Ühiselt leitakse, et teema võiks olla midagi interdistsiplinaarset. Maarja Kindeli ettepanek anda Aare Toolile mingi teema leiab heakskiitu.

Toomas Siitan tõstatab keynote speakeri küsimuse.

Kerri Kotta: Ehk soomlastest mõni, nt Väisälä, kes on ise helilooja?

Toomas Siitan: Ka meie muusikadoktoritele võiks mõelda.

Anu Schaper tõstatab küsimuse Tartu inimeste osalusest. Sõelale jääb etnoteema; otsus soojendada kontakte Tartu etnoinimestega ja rääkida ka Žannaga, kes koostab parasjagu Res Musica etnonumbrit.

5. Juhatuse postkast

Toomas Siitan: Postkasti haldas Kaire; palju asjalikku sinna ei tule, aga palju spämmi, mida tuleb selekteerida.

Haldamise võtab üle Anu Veenre, nagu eelnevalt räägitud. Spämmi probleemist on võimalik vabaneda kirjade suunamisega hot.ee-st gmaili.

6. Rahaasjad: raamatupidaja; sekretär Anu Veenre palk

Kuna raamatupidajal on tööd väga vähe, ei nõua ta raha juurde.

Sekretäri palk:

Anu Veenre: Eelmisel aastal oli palk 5000 EEK; olen pidanud arvestust tööaja üle ja pole üldse liiga suur summa selle kohta.

Toomas Siitan teeb ettepaneku maksta 400 €, millele lisanduvad maksud. Kõik on ettepanekuga nõus. Anu Schaper teeb töölepingu.

7. Tõstatatud küsimused

Anu Veenre: Liikmemaksu maksmata jätmise probleem on Kadri Vilu, Vivian Tordikuga. Esimesega on seltsist väljaarvamine põhimõtteliselt ka kokku lepitud.

Otsus: Arvata seltsist välja Kadri Vilu.

Toomas Siitan teeb ettepaneku Vivian Tordiku maksmata liikmemaksu teenete eest Eesti muusikateaduse ees ignoreerida; RM numbreid talle ei saadetaks, aga ei visataks ka seltsist välja. Kõik on ettepanekuga nõus.