Tartu päev 2017. Ettekanded

EMTSi 2017. aasta Tartu päev toimus 22. aprillil Eesti Rahva Muuseumi Videokonverentsi saalis ja kandis pealkirja “Reformatsioon 500”. Kõik ettekanded olid eestikeelsed ja seotud reformatsiooni mõjuga eesti (muusika)kultuurile antud teema kõige laiemas tähenduses. 

Ettekanded on järelkuulatavad:

Andres Andresen (keynote) – Reformatsiooni kultuurimõjude arengujoontest Eesti ajaloos Andresen2017

Toomas Siitan – Kiri ja laul: protestantliku koguduselaulu varaseist kirjalikest allikaist Eestis Siitan2017

Piret Lotman – Salemann ja Salomon. Sissevaade “Käsi-ja koduraamatu” 1656-1654. aasta väljaandesse Lotman2017

Eerik Jõks – Proosast värsini ja tagasi – pühalaul kui protestantlik reformatsioon kirikulaulus tänasel päeval Joks2017

Janika Päll – ΩΔΑ ja ΑΔΩ: luule ja laul 16.-17. sajandi Eesti (juhu)luules: paarist konfessiooni rolliga seletatavast fenomenist Pall2017

Mart Jaanson – Kirikulaul kui teoloogia väljendusvahend Jaanson2017