“Esimene nõue – klassikalised alused peavad tugevad olema!” Heino Elleri pedagoogiline tegevus 1920-1970

Sten Lassmann

Heino Ellerist on jäänud eesti muusikakultuuri kaks pikka ja sügavat künnivagu: ta on professionaalse rahvusliku instrumentaalmuusika rajaja nii oma rikkaliku loominguga kui ka pool sajandit kestnud pedagoogilise tegevusega Tartu Kõrgemas Muusikakoolis (1920-1940) ning Tallinna Konservatooriumis (1940-1970). 1965. aastal ütles Eller heliloomingu õpetamise kohta nii: „Kõigepealt, esimene nõue – klassikalised alused peavad tugevad olema. Kui mõned nooremad moodsust taga ajavad, ega see kes teab mis kuripatt ole – küll õige tee leiavad. Nii oli see minu nooruses, on edasipidigi.“ Klassikaliste alustena pidas Eller silmas kindlasti silmas harmoonia- ning kontrapunktireeglite põhjalikku omandamist, millede õpetamisel ta oli väga range. Kuid õppekavad Tallinna Konservatooriumis olid 1960tel veel pea identsed Peterburi Konservatooriumis 19. lõpu poole välja kujunenud süsteemiga. Ettekande eesmärk on tutvustada Elleri tegevust nii Tartu Muusikakooli kui ka Konservatooriumi õppejõuna