Aastakoosolek Leichteri päeval 18.10.2010

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia auditoorium A402

Aeg: 18.30–19.15

Kohal 22 liiget

Protokollis Anu Sõõro

Päevakord

1. Ülevaade seltsi tegevusest

2. Finantsaruanne

3. Liikmemaks ja selle ümberarvestus eurodeks

4. Raamatute esitlus

1. Ülevaade seltsi tegevusest (Toomas Siitan)

Juhatus jääb eelmise aasta otsusega samaks (valitakse üle aasta).

Infolehte enam ei ilmu, selle asemel on kroonika Res Musicas.

Esseede konkurss toimus, jaanuaris laekus 26 tööd. Konkursi produktiivsus: inimesi osakonda konkursi kaudu eriti pole tulnud, kuid konkurss aitab teadvustada eriala olemasolu, seega on mõttekas jätkata.

Seltsi kaudu stipendiumi väljaandmine teostus sel aastal kahasse Helju Taugi fondiga (mis asub Eesti Rahvuskultuuri Fondi juures). Selts finantseeris stipendiumit osaliselt. Olemas on kokkulepe koostöö jätkamiseks, stipp võiks olla seotud Taugi sünnipäevaga. Sel aastal sai alguse ka perek. Maimetsa (Kanada) stipendium, mis antakse üle aasta muusikateaduse ja heliloomingu tudengile; tänavu sai stipendiumi Maarja Kindel.

Pikalt veninud ja nüüd valmis on uus koduleht, kuhu peaks tänasest saama sisse (www.muusikateadus.ee). [Lehe demonstreerimine.]

2. Finantsaruanne (Raili Sule)

Kuna aruanne saadeti kõigile laiali, annab Raili Sule väga lühikese ülevaate tuludest ja kuludest.

Toomas Siitan: Suur tänu Anu Paulusele; samuti on meil nüüd raamatupidaja, keda vajame korrektse majandusaruande tegemiseks.

Aruanne kinnitatakse ühehäälselt.

Anu Paulus: Kas kohal on piisav arv liikmeid, et kinnitus oleks kehtiv?

Toomas Siitan: Vaja oleks muuta põhikirja, et poleks enam tarvis kvoorumit (seadus seda enam ei nõua), kuna liikmeid on juba üle 70 ja 50 % kvoorumi nõuet on täita väga raske. Toomas Siitan teeb ettepaneku teha muutus järgmisel aastal, kui tuleb ka valida juhatus; sellele vastuväiteid ei ole.

3. Liikmemaks ja selle ümberarvestus eurodeks

Toomas Siitani ettepanek: ümardada liikmemaks vastavalt 7 ja 3,5 eurot (6,40 ja 3,20 asemel).

Jaan Ross: Korrektselt ümardades saame 6 ja 3.

Heidi Heinmaa: Kas seni on makstud korrektselt liikmemaksu?

Anu Paulus: Neid on alla 20 inimese, kellel maksmata ca. alates 2008.

Urve Lippus tõstatab küsimuse välisliikmete liikmemaksudest. Toomas Siitan: Seoses euro tulekuga läheb eurotsooni ülekanne odavamaks ja siis peaks välisliikmete maksmisprobleem kaduma.

Toimub hääletus (1. määrata liikmemaksuks 7 ja 3,5 eurot; 2. määrata selleks 6 ja 3 eurot), mille tulemusena läheb ühe vastuhäälega läbi esimene ettepanek määrata järgmisest aastast alates liikmemaksuks 7 ja 3,5 eurot.

4. Raamatute esitlus

Res Musica (koostaja Jaan Ross) 2. numbri esitlus (Jaan Ross)

Mh. puudutab Jaan Ross kaastööde anonüümse retsenseerimise küsimust Eesti tingimustes: süsteem õnnestus küll tööle rakendada, kuid anonüümsus pole Eesti tingimustes võimalik. Soovitus järgmistele koostajatele: püüame jätkata retsenseerimise süsteemi, aga pole mõtet nimesid alla mitte kirjutada.

Toomas Siitan: Res Musica 3. numbri koostaja on Kerri Kotta, läbiv teema muusikateooria.

Kirjastuses Olms välja antud publikatsiooni Musikleben des 19. Jahrhunderts im nördlichen Europa: Strukturen und Prozesse (koost. Toomas Siitan, Kristel Pappel, Anu Sõõro) esitlus (Toomas Siitan)

Kogumik põhineb sihtfinantseeritava granti „Muusikaelu Eestis 19. saj.“ lõppkonverentsi valitud ettekannetel, mida on märgatavalt laiendatud. Laiem teema on muusikaelu ja artiklid koonduvad kolme teemadegruppi: (muusikaline) identiteet ja kooriliikumine, muusikateater, linnade muusika.