Res Musica 3 / 2011

Res Musica kolmas number põhineb 2010. aasta 15.–17. oktoobrini Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias peetud kuuenda rahvusvahelise muusikateooria konverentsi valitud ettekannetel. Konverentsi üldteemaks oli muusika hierarhiline analüüs, konkreetsemalt Schenkeri analüüsimeetod. Teatavasti on mis tahes hierarhiline analüüs mõeldamatu ilma selgete eelistusteta, mis aga Schenkeri meetodi puhul pole sugugi üheselt mõistetavad. Kas Schenkeri analüüs on eelkõige teadus, kunst või ideoloogia? Kas Schenkeri analüüsi tulemi – hierarhilise häältejuhtimisgraafi – moodustamisel antakse eelisasend kontrapunktile, harmooniale, meloodiale, rütmile (meetrumile) või vormile (vormindusele)? Kas on olemas ja võimalik ainult üks Schenkeri analüüs või mitu analüüsi, neist igauks oma eelistusega? Kas on üldse võimalik seostada Schenkeri analüüsi rakendamisel saadud tabavaid tähelepanekuid nii, et neist moodustuks loogiliselt vastuoludeta ning ajalooliselt põhjendatud teooria? Käesoleva numbri artiklite enamik püüab eelmainitud küsimustele kas ühel või teisel viisil vastata. Artiklid on inglise keeles ja eestikeelsete resümeedega, millest viimaseid saab juba ka veebikeskkonnas allpool lugeda. Numbri toimetaja on Kerri Kotta.

Loe või laadi alla aastaraamatu Res Musica 3. number tervikuna siit: resmusica03_2011
Allpool leiate kogumiku artiklid ka eraldi failidena.

Sisukord / Table of Contents

Saateks koostajalt (lk. 5–6)

Editor’s Preface (pp. 7–8)

David Neumeyer
Themes and Lines: On the Question of Hierarchy in the Practice of Linear Analysis (pp. 9–27)
Teemad, hierarhiad ja liinid: Schenkeri analüüs kui lineaaranalüüsi alaliik (resümee) (lk. 28–29)

Olli Väisälä
Schenker’s Disservice to Schenkerianism: Three Bach Examples (pp. 30–50)
Schenkeri karuteene schenkeriaanlusele: kolm näidet Bachi loomingust (resümee) (lk. 51)

Patrick McCreless
The Pitch-Class Motive in Tonal Analysis: Some Historical and Critical Observations (pp. 52–67)
Heliklassimotiiv tonaalse muusika analüüsis: mõningaid ajaloolisi ja kriitilisi tähelepanekuid (resümee) (lk. 68)

Mart Humal
Counterpoint of Lines or Voices (pp. 69–89)
Liinide või häälte kontrapunkt (resümee) (lk. 90–91)

Ildar D. Khannanov
Hierarchical Structure in Music Theory before Schenker (pp. 92–109)
Hierarhilised struktuurid muusikateoorias enne Schenkerit (resümee) (lk. 110–111)

L. Poundie Burstein
Schenkerian Analysis and Occam’s Razor (pp. 112–121)
Schenkeri analüüs ja Ockhami habemenuga (resümee) (lk. 122)

Stephen Slottow
Von einem Künstler: Shapes in the Clouds (pp. 123–132)
Von einem Künstler: kujutused ja pilved (resümee) (lk. 133)

Cecilia Oinas
Towards a Performer-Oriented Analysis: Communication between Analysis and Performance in Schumann’s D-minor Piano Trio (pp. 134–144)
Interpretatsioonile orienteeritud analüüsi katse: analüüsi ja interpretatsiooni vastasmõju Schumanni klaveritrios d-moll (resümee) (lk. 145)

Avo Sõmer
Masks of Satire, or Surrealism Infi ltrates the Symphony: An Interpretation of the Humoresque of Nielsen’s Symphony No. 6 (pp. 146–151)
Satiirilised maskid ehk sürrealism sümfoonias: Nielseni 6. sümfoonia „Humoreski” tõlgendus (resümee) (lk. 152)

ARVUSTUSED

Margus Pärtlas: Kapitaalne uurimus aastakümnete tagant

Лео Нормет, Симфонии Сибелиуса. Tallinn: Aleksandra, 2011, tekstiköide 304 lk., noodinäidete köide 175 lk.

(lk. 153–154)

Andreas Waczkat

Enzo Restagno, Leopold Brauneiss, Saale Kareda, Arvo Pärt, Arvo Pärt im Gespräch. Wien: Universal Edition, 2010 (UE 26300), 168 lk.

(lk. 155–156)

Anzori Barkalaja

Ingrid Rüütel, Muutudes endaks jääda. Tallinn: TEA Kirjastus, 2010, 671 lk.

(lk. 157–159)

KROONIKA

Anu Veenre: Muusikateadusliku elu kroonikat 2010/2011 (lk. 160–162)

AUTORID (lk. 163–164)

ARTIKLITE ESITAMINE (lk. 165–166)

  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet