Aastaraamat Res Musica

Loe väljaande kohta lähemalt selle veebilehelt https://resmusica.ee

Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna aastaraamat Res Musica on rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseeritav väljaanne, mille esimene number ilmus 2009. aasta sügisel. Nagu kõlab toimetuse eessõnas väljaande esimesele numbrile, tahab Res Musica olla eesti muusikateadlaste jaoks kõige laiemaks foorumiks, milles avaldatakse artikleid kõigist muusika uurimisega seotud valdkondadest ja võimalikult rahvusvahelise autorkonna poolt.

Ajakirja eesmärgiks on arendada eestikeelset muusikateaduslikku diskursust, kuid selle kõrval ka seostada seda nii meie enda kui väliskolleegide võõrkeelse diskursusega, mis sõltuvalt keele valikust sageli orienteerub erinevatele mõtlemis- ja kirjutamistraditsioonidele. Seega on eesmärgiks ka sünteesida praegu domineerivat ingliskeelset diskursust nii saksakeelse kui 20. sajandi teisel poolel Baltikumis tugevalt esindatud venekeelse muusikateaduse traditsioonidega. Kavandatud on avaldada nii üksikuid artikleid kui terviklikke numbreid eelkõige eesti keeles, kuid selle kõrval sõltuvalt teemast ka inglise ja saksa keeles, igal juhul aga ulatuslikult tõlgitud resümeedega. Peale uurimuslike artiklite sisaldab aastaraamat arvustuste ja muusikateadusliku elu kroonika rubriigi. Üksiknumbrid võivad sisaldada lisarubriike. Res Musica uue numbri ilmumisel saavad kodulehel täistekstidena loetavaks kõik eelmise aastaraamatu artiklid. Samas võib nii ajakirja uusi kui ka vanu numbreid tellida endale ka paberkandjal.

Aastaraamatu Res Musica veebileht: https://resmusica.ee

4 Trackbacks

 1. By cialis 20mg on 25. aprill 2020 at 00:51

  cialis 20mg…

  Aastaraamat Res Musica…

 2. By cipro generic usa on 25. aprill 2020 at 03:13

  cipro generic usa…

  Aastaraamat Res Musica…

 3. By albuterol inhaler generic cost on 27. aprill 2020 at 05:13

  albuterol inhaler generic cost…

  Aastaraamat Res Musica…

 4. By generic viagra sales on 28. aprill 2020 at 06:11

  generic viagra sales…

  Aastaraamat Res Musica…

 • Rubriigid

 • Arhiiv

 • Intranet