Res Musica 8 / 2016

Res Musica kaheksas number on juba teine selle aastaraamatu väljaanne, mis on pühendatud etnomusikoloogia uurimisvaldkonnale (Res Musica esimene etnomusikoloogiline number ilmus aastal 2012). Seekord on tegemist artiklitega, mis põhinevad 19.–20. septembril 2014 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud rahvusvahelise seminari teemadel. Seminari korraldas mitmehäälsuse probleemidele keskenduv uurimisrühm ICTM (International Council for Traditional Music) Study Group on Multipart Music ning selle teemaks oli „Mitmehäälne muusika: teoreetilised lähenemised terminoloogiale” („Multipart Music: theoretical approaches on the terminology”). Mainitud akadeemilise ürituse formaat erines tavapärase konverentsi omast selle poolest, et osalejate arv oli piiratud kaheksa kutsutud spetsialistiga, kes ettekannete asemel juhtisid eri teemadele pühendatud sessioone, mille käigus toimusid ühised diskussioonid. Viimane asjaolu mõjutab otseselt käesoleva väljaande nägu. Esiteks iseloomustab seekordse aastaraamatu tekste tavalisest palju suurem temaatiline ühtsus, mis tuleneb seminari üsna selgepiiriliselt formuleeritud teemast. Teiseks on paljud artiklid mõjutatud seminaril peetud diskussioonidest, nii et tekstide vahel tekib dialoogiline side.

Numbri koostaja on Žanna Pärtlas. Loe kogumiku tutvustuse kohta lähemalt rubriigist Saateks koostajalt.

Sisukord / Table of Contents

Saateks koostajalt 5
Editor’s Preface 7

ARTIKLID/ARTICLES

Ignazio Macchiarella
Multipart Music as a Conceptual Tool. A Proposal 9
Mõiste multipart music kui kontseptuaalne vahend. Mõned ettepanekud (resümee) 26

Ardian Ahmedaja
The Designation of Concepts in Studies of Multipart Music 28
Mõistete määratlemine mitmehäälse muusika uuringutes (resümee) 42

Žanna Pärtlas
Theoretical Approaches to Heterophony 44
Teoreetilised lähenemised heterofooniale (resümee) 71

Susanne Fürniss
What Is a Part? Polyphony between Perception and Conception 73
Mis on partii? Polüfoonia taju ja kontseptsiooni vahel (resümee) 85

Anda Beitāne
The Question of “Harmony” in a Local Multipart Music Practice: Eastern Latvia as a Field for Terminological Experimentation 87
„Harmoonia“ küsimus kohalikus mitmehäälses muusikapraktikas: Ida-Läti terminoloogiaeksperimentide väljana (resümee) 98

Ulrich Morgenstern
European Traditions of Solo Multipart Instrumental Music. Terminological Problems and Perspectives 100
Mitmehäälse soolo-instrumentaalmuusika traditsioonid Euroopas. Terminoloogilised probleemid ja perspektiivid (resümee) 115

Alessandro Bratus
Tracking Relational Spaces on Record: A Multipart Perspective on the Analysis of Recorded Popular Music 116
Salvestise suhestuslike ruumide jälgel: multipart-vaatenurk levimuusika analüüsis (resümee) 131

ARVUSTUSED/REVIEWS

Enrique Cámara de Landa 132
Maurizio Agamennone (ed.). Polifonie. Procedimenti, tassonomie e forme: una riflessione “a più voci”. Venezia: il Cardo, 1996, 283 pp. (loe arvustust siit)

Toomas Siitan  143
Peter C. Bouteneff. Arvo Pärt: Out of Silene. Yonkers (N.Y.): St Vladimir’s Seminary Press, 2015, 231 lk. (loe arvustust siit)

Margus Pärtlas 146
Eduard Tubin – rahvushelilooja, professionaal, isiksus
Eino Tubin. Ballaad. Eduard Tubina lugu. Tallinn: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, 2015, 239 lk.
Vardo Rumessen (koost.). Vestlused Eduard Tubinaga. Tallinn: Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing, 2015, 360 lk. (loe arvustust siit)

Tiina Selke  148
Marju Raju. Some aspects of singing development, the song creating process and favorite songs of Estonian children / Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest. Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre Dissertations 6 / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 6, 2015, 130 lk. (loe arvustust siit)

Anu Kõlar 151
Heli Reimann. Jazz in Soviet Estonia from 1944 to 1953: Meanings, Spaces and Paradoxes. University of Helsinki, Academic Dissertation (E-Thesis), 2015 (loe arvustust siit)

KROONIKA (loe siit) 156

AUTORID / AUTHORS (loe siit) 158

3 Trackbacks

 1. By Best Writing Service on 31. jaanuar 2017 at 22:43

  Best Writing Service…

  Get an expert academic writing assistance! We can write any post on any subject within the tightest deadline….

 2. By Best Writing Service on 17. veebruar 2017 at 03:44

  Best Writing Service…

  Get an expert academic writing assistance. We can write any paper on any subject within the tightest deadline….

 3. By Get your documents written perfectly on 1. juuli 2017 at 07:38

  Best Editing Service…

  The amount of written content has been growing exponentially recently, and it’s no wonder. For students, writing is an inseparable part of college and university assignments; for businesses, online publishing is a way to reach customers. The need for …

 • Rubriigid

 • Arhiiv

 • Intranet