Astu liikmeks

Ootame seltsiga liituma kõiki muusikateadusest huvitatud inimesi! Vähemalt üks soovitajatest peaks kuuluma EMTSi juhatusse, teine võib olla seltsi lihtliige. Palume avalduse tuua või saata postiga Eesti Muusikateaduse Seltsi nimele aadressile Tatari 13 Tallinn (Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia). Avalduse võib saata ka digiallkirjastatult aadressile aliann[at]hot.ee.

Seltsi liikmemaks on ühes kalendriaastas 7 € (üliõpilastele ja pensioniealistele liikmetele 3.50 €), millega kaasneb aastaraamatu Res Musica uus number.

EMTSi liikmeks astumise avalduse saate alla laadida siit.

  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet