Rubriik: Uudised

Leichteri päev 25. novembril 2019

Üritust on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)

NB! Üritusele on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha siin. Tähtaeg on 17. november!

EMTSi Leichteri päev toimub tänavu 25. novembril algusega kell 16.15 EMTA kooriauditooriumis A402.
KAVA
16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek (juhatuse aruanne möödunud aasta tegevusest, majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine, kohapeal tõstatatud küsimused).

Eesti Muusikateaduse Seltsi Tartu päev 2019

Üritust on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute tippkeskus)

NB! Üritusele on vajalik eelregistreerimine, mida saab teha siin. Tähtaeg on 25. märts!

150 aastat laulupeost ning 100 aastat eesti professionaalset muusikaharidust

13. aprill, 2019

Tartu Laulupeomuuseum

8.00-10.30 Buss Tallinnast Tartusse (NB! väljub NO99 eest)

10.30-11.00 Tervituskohv

Kava

Laulupeo algus

11.00 Tiiu Ernits – Eesti esimeste laulupidude muusikahariduslikust juurestikust.

11.30 Malle Salupere - Jannsen kui eesti laulupidude isa ning koorilaulukultuuri edendaja.

Laulupidu kui vastupanukultuuri osa

12.00 Anu Kõlar – Kolm märgilist laulupidu Nõukogude ajast: 1947, 1950 ja 1969.

12.30 Rein Veidemann – Eesti südamelaul ja kolm üldlaulupidu (1947, 1969, 1990).

13.00 Lõuna

14.00 Ekskursioon

Laulupidu laiemas kultuurilises kontekstis

15.00 Marge Allandi – Laulupidu – rituaalne tegevus rahvusliku identiteedi teenistuses.

15.30 Mai Levin – Laulupidu kujutavas kunstis 1940.aastate lõpust 1970.aastate alguseni.

EMTA 100

16.00 Aare Tool – Eestikeelsete muusikaõpikute probleem 1920. ja 1930. aastatel.

16.30 Sten Lassmann – “Esimene nõue – klassikalised alused peavad tugevad olema!” Heino Elleri pedagoogiline tegevus 1920-1970.

17.00 Äli-Ann Klooren, Saale Konsap – Seenioride klubi. EMTA 100. Unistused ja argipäev.

17.30 Lõpetamine

18.30-21.00 Buss Tartust Tallinnasse

EMTSi Tartu päev toimub 13. aprillil

Selle aasta EMTSi Tartu päev toimub 13. aprillil. Päeva teemaks on laulupidu ning eesti professionaalne muusikaharidus. Tartu päev näib sellel aastal kujunevat tõeliselt interdistsiplinaarseks, sest kõnelema on lubanud tulla näiteks Malle Salupere (laulupeotraditsiooni algus), Rein Veidemann (kultuurilooline pilk laulupeole), Marge Allandi (laulupidu kui rituaal) ja Mai Levin (laulupidu kujutavas kunstis). Muidugi ei puudu ka muusikateaduslik vaade. Anu Kõlar räägib laulupidudest nõukogude ajal ning Hannaliisa Uusma laulupeost kui teatavat identiteeti omavast märgist, millega on tähistatud ka teistlaadi kultuurisündmusi. Päeva lõpetame tagasivaatega Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia 100 tegevusaastale (kõnelevad Aare Tool, Äli-Ann Klooren, Saale Konsap ja Sten Lassmann).

Üksikasjalikum info lisandub.

Järgmine Leichteri päev toimub 26. novembril.

EMTSi Leichteri päev toimub tänavu 26. novembril algusega kell 16.15 EMTA kooriauditooriumis A402.
KAVA
16.15-17.00 EMTSi korraline aastakoosolek (juhatuse aruanne möödunud aasta tegevusest, majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni aruanne ja majandusaasta aruande kinnitamine, kohapeal tõstatatud küsimused).
17.00-18.00 Stephen Amico (Bergeni ülikool, Griegi Akadeemia) ettekanne “Voice, Gender, Culture”*
18.00-18.30 Res Musica 10 esitlus.
18.30-20.00 Kohvilaud
* Etnomusikoloog Stephen Amico (Bergeni Ülikool, Griegi Akadeema) on pühendunud postsovetlikus kultuuriruumis loodud (pop)muusika uurimisele.

EMTSi Tartu päev 2018 – Toomas Siitan 60

Üritust on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute tippkeskus), see on seotud Eesti Haridus- ja Teadusminiteeriumi uurimisprojektiga IUT 12-1.

NB! Buss Tallinnast Tartusse väljub Teater NO99 eest kell 8.00!

Rahvusarhiiv, Nooruse 3 Tartu

14. aprill, 2018

Kava

Hommage

11.00-11.30 Andreas Waczkat – “Perilous Listening: Early Music, Historically Informed Listening, and the Sacrosphere of Spaces”

11.30-12.00 Heidi Heinmaa – “Muusikast ratsionaalselt, ja enamgi veel. Toomas Siitani muusikateaduslikust tegevusest”

12.00-12.30 Toomas Siitan – “Eestist pärit keskaegse liturgilise laulu pärgamendifragmentidest”

Kohvipaus

17. ja 18. sajand

13.00-13-30 Anu Schaper – “Milliseid teoseid kirjutas J. V. Meder Tallinnas? Mederi kirikumuusikateoste dateerimisest”

13.30-14.00 Katre Kaju – “17. sajandi esimese poole pulmaluules leiduvad osutused lauludele”

14.00-14.30 Mart Humal – “René Descartes’i heksahordid”

14.30-15.15 Lõuna

15.15-16.00 Ekskursioon Rahvusarhiivis

19. ja 20. sajand

16.00-16.30 Friedhelm Brusniak – “19. ja 20. sajandi reisikirjad ajaloolise kooriuurimuse allikana”

16.30-17.00 Kristel Pappel – “Mõtteid 19. sajandi muusikaelust Eestis ja selle uurimisest”

Arvo Pärt

17.00-17.30 Kevin C. Karnes – “Discotheques, Underground Festivals, and the Debut of Sacred Tintinnabuli: Riga, October 1977″

17.30-18.00 Christopher J. May – “The Train to Brest-Litovsk: Mapping the Borders of Pärt Reception”

18.00-20.00 Tartu Ülikooli kunstimuuseum, Ülikooli 18

NB! Buss tagasisõiduks Tallinnasse väljub Tartu Ülikooli kunstimuuseumi juurest kell 21.00

  • Rubriigid

  • Arhiiv

  • Intranet