Publications

Here you’ll find the list of publications by Musicology department, Estonian Academy of Music and Theatre available in book stores. You are also welcome to purchase these publications from the International Relations Department at the Estonian Academy of Music and Theatre (Tatari 13, Tallinn 10116, room A-218). In order to do so please contact with Pilleriin Meidla in advance (pilleriin@ema.edu.ee). In order to find publications by Estonian musicologists published elsewhere than by music acadamy, one should use personal based search on Estonian Research Information System  (www.etis.ee, Eesti Teadusinfosüsteemis), electronically catalog ESTER (http://tallinn.ester.ee/search) or Database of Estonian Articles (http://ise.elnet.ee, Index Scriptorum Estoniae).

Estonian Sound Recordings 1939/ Eesti helisalvestised 1939 [12 CD-s and a book / 12 CD-d ja raamat], Edited by Kadri Steinbach and Urve Lippus, 2009; Price 35 €

Muutuste kümnend: EV Tallinna Konservatooriumi lõpp ja TRK algus, Urve Lippus, toimetaja Anu Schaper, 2011; Price 10 €

Yearbook Res Musica

Publications in Estonian Music History / Eesti Muusikaloo Toimetised

Nr 1,  Music History Writing and National Culture [Different authors], 1995;  1 €

Nr 2, Kristel Pappel. Muusikateater Tallinnas XVIII sajandi lõpus ja XIX sajandi esimesel poolel. Mozartist Wagnerini, 1996;Hind 1.50 €

Nr 3, Virve Lippus, koostanud Urve Lippus. Eesti pianistliku kultuuri kujunemine, 1997; 2 €

Nr 4, Heidi Heinmaa. Protestantlik kantoriinstitutsioon Tallinnas 16.-17. sajandil, 1999; 2.50 €

Nr 5, Valgeid laike eesti muusikaloost [Erinevad autorid], 2000; [sold out]

Nr 6, Rahvuslikkuse idee ja eesti muusika 20. sajandi algupoolel [Erinevad autorid], 2002; 4.50 €

Nr 7, Muusikaelu Eestis 20. sajandi algupoolel [Erinevad autorid], 2005; 4.50 €

Nr 8, Meeskoor ja meestelaul [Erinevad autorid], 2007; Hind 4.50 €

Nr 9, 19. sajandi muusikaelu Eestis [Erinevad autorid], 2008; Hind 5 €

Dissertations / Väitekirjad

Kristel Pappel. Ooper Tallinnas 19. sajandil. Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 1, 2003; 4.50 €

Kerri Kotta. Dmitri Šostakovitši tonaalstruktuurist. Eesti Muusikaakadeemia Väitekirjad 2, 2004; 4.50 €

Allan Vurma. Voice quality and pitch in singing: some aspects of perception and production / Häälekvaliteet ja helikõrgus laulmisel: mõningad taju ja moodustusega seotud aspektid. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 3, 2007; 5 €

Kaire Maimets-Volt. Mediating the ‘idea of One’: Arvo Pärt’s pre-existing music in film / Vahendades ‘Üht(sust)’: Arvo Pärdi valmismuusikast filmis. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Väitekirjad 4, 2009; 6.50 €

Anu Kõlar. Cyrillus Kreek ja Eesti muusikaelu. [Includes the summary in English] Eesti Muusika ja Teatriakadeemia Väitekirjad 5, 2010; 9.50 €

CIM07: 3rd Conference on Interdisciplinary Musicology, Tallinn, Estonia, 15–19 August 2007 (abstracts). Ed. by Kaire Maimets-Volt, Richard Parncutt, Manuela Marin and Jaan Ross, 2007. 7 €

[Publications in music theory] Töid muusikateooria alalt:

II, Mart Humal. Kõigi intervallidega dodekafoonilised seeriad ja nende teisendused / All-Interval Tvelwe-Tone Rows and Their Transformations [Sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed; Kahes köites], 2005; á 5 €

III, Mart Humal. Uuringuid tonaalstruktuuridest. Sissejuhatus ja neliteist analüütilist etüüdi / Studies on Tonal Structures. Introduction and Fourteen Analytical Studies [Sisaldab ulatuslikku ingliskeelset resümeed], 2007; 5 €

IV, Kerri Kotta. Tonaalstruktuurid. Harmooniaõpik edasijõudnutele, 2012; Free distribution

A Composition as a Problem (six volumes based on proceedings of the international music theory conferences):

Nr 1, Proceedings of a Conference on Music Theory : Tallinn, May 16-17, 1996. Ed. by Mart Humal, 1997; 7 €

Nr 4, Proceedings of the Fourth International Conference on Music Theory : Tallinn, April 3-5, 2003. Ed Mart Humal [in two volumes], 2004; á 5 €

Nr 5, Proceedings of the Fifth International Conference on Music Theory : Tallinn, September 28-30, 2006. Ed. Mart Humal, 2008; 5 €

Nr 6, Proceedings of the Sixth International Conference on Music Theory : Tallinn, October 15-17, 2010. Ed. Mart Humal, 2012; 5 €